Veliki broj tvrtki bez ili s malim brojem zaposlenih

Autor: B.O. Objavljeno: 07.03.2022. 🕜 08:16 Lokacija: Zagreb

Analiza djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije

U djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije u razdoblju od 2016. do 2020., prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe, koje je objavila Fina, najmanje poduzetnika bilo je u 2017. (690), a najviše u 2020. godini (746). 

Najviše zaposlenih u promatranoj skupini djelatnosti bilo je 2016. (11.698), a najmanje 2018. (10.913), dok ih je je u 2020. godini bilo 11.401, ističe se u toj analizi proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije. 

Veliki broj društava je bez ili s malim brojem zaposlenih. Primjerice, u 2020. godini, od ukupno 746 društava, bez zaposlenih je bilo 505, a 153 imalo je jednog ili dva zaposlena, izvijestila je Fina

Najveći ukupni prihodi u proteklih pet godina ostvareni su 2019. (29,6 milijardi kuna), a najmanji 2016. (26,2 milijarde kuna), dok su u 2020. iznosili 27,3 milijarde kuna, što je za 4,5 posto više u odnosu na 2016. godinu.

 

Pozitivan financijski rezultat 

Također, rasli su ukupni rashodi, s 22,7 milijardi kuna u 2016., na 24,5 milijardi kuna u 2020., dok su najveći bili u 2019. godini (27 milijarde kuna). 

Od 746 poduzetnika u djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije, u 2020. njih 354 ili 47,5 posto poslovalo je s dobiti, dok je 392 (52,5 posto) iskazalo gubitak razdoblja. Kroz cijelo promatrano razdoblje ostvaren je pozitivan financijski rezultat – neto dobit koja se, s gotovo tri milijarde kuna u 2016., smanjila na 2,5 milijardi kuna u 2020. godini (smanjenje od 16,8 posto). Najveća neto dobit ostvarena je u 2016. godini, kada je najveću dobit razdoblja iskazala Hrvatska elektroprivreda (HEP) u iznosu od 1,3 milijarde kuna. 

Zatim, u toj djelatnosti je ostvaren negativan trgovinski saldo kroz promatrano razdoblje. Najveći trgovinski deficit ostvaren je 2019. u iznosu od 4,1 milijardu kuna, koliko je uvoz bio veći od izvoza, dok je najmanji trgovinski deficit iskazan u 2016., u iznosu od 1,8 milijardi kuna. 

U 2020. godini pak negativni trgovinski saldo iznosio je 1,9 milijardi kuna, što je za 3,2 posto više nego u 2016. godini. Izvoz poduzetnika, u iznosu od 1,9 milijardi kuna u 2020., smanjen je za 24,6 posto, u odnosu na 2016., dok je uvoz manji za 12,9 posto (3,8 milijardi kuna u 2020., u odnosu na 4,3 milijarde kuna u 2016. godini).

 

Najveći prihodi 

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika u toj djelatnosti u 2020. iznosila je 8.380 kuna i bila je za 11,6 posto viša u odnosu na početnu promatranu godinu (2016.) te za 40,3 posto viša od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini Hrvatske (5.971 kuna). 

Među 746 poduzetnika u proizvodnji, prijenosu i distribuciji električne energije u 2020. godini, najveće prihode ostvario je HEP (9,4 milijarde kuna), što je udio od 34,5 posto u ukupnim prihodima te djelatnosti. Navedeno društvo iskazalo je i najveću neto dobit u iznosu od 1,4 milijarde kuna. 

HEP Operator distribucijskog sustava (HEP ODS) imao je najviše zaposlenih, 6.678, kojima je obračunana prosječna mjesečna neto plaća, u iznosu od 7.962 kune. HEP Proizvodnja druga je po ostvarenim ukupnim prihodima (4,3 milijarde kuna). 

Udio 10 poduzetnika s najvećim prihodima u 2020. u ukupnim prihodima 746 poduzetnika u toj djelatnosti, bio je 88,4 posto. 

Analiza te djelatnosti u 2020. pokazala je najveću koncentraciju poduzetnika na području Grada Zagreba (233), a slijede Varaždinska (56) te Osječko-baranjska i Splitsko-dalmatinska županija (po 52). Najmanje poduzetnika sjedište je imalo u Požeško-slavonskoj (devet), Dubrovačko-neretvanskoj (10), Brodsko-posavskoj županiji (11). 

Najveće ukupne prihode ostvarili su poduzetnici sa sjedištem u Zagrebu, u iznosu od 25,6 milijardi kuna. Prema kriteriju ostvarene neto dobiti na prvom su mjestu također poduzetnici sa sjedištem u Zagrebu (2,3 milijarde kuna). Zatim, slijede ih poduzetnici Vukovarsko-srijemske (98,1 milijun kuna) i Zadarske županije (24,8 milijuna kuna).

TAGOVI