Vlada FBiH usvojila energetsku bilancu

Autor: B.O. Objavljeno: 12.03.2021. 🕜 08:42 Lokacija: Sarajevo (Bosna i Hercegovina)

Planirane količine četiri energenta ispunjavaju preduvjete za stabilnu opskrbu

Vlada Federacije BiH na ovotjednoj sjednici usvojila je Bilancu energetskih potreba FBiH za 2021. godinu, u kojoj je ocijenjeno kako planirane količine četiri energenta ispunjavaju preduvjete za stabilnu opskrbu u ovoj godini. 

Energetskom bilancom planirana proizvodnja ugljena za 2021. iznosi 7.226.180 tona, a potrošnja 6.981.455 tona. 

Od toga, na termoelektrane otpada 5.413.000 tona, na industrijske potrošače 907.580 tona te na ostale potrošače 660.875 tona. Ako se na ovu potrošnju doda planiranih 242 tisuće tona za izvoz, tada ukupna planirana prodaja iznosi 7.223.455 tona ugljena.

 

Domaći izvori 

Zatim, javlja Vlada FBiH, planirana ukupna proizvodnja električne energije za ovu godinu iznosi 8.698 GW h, a potrošnja od 6.971 GW h. 

Prema procjenama, opskrba bi trebala biti pokrivena proizvodnjom iz domaćih izvora i nabavom na tržištu električne energije s planiranim bilančnim viškom od 714 GW h. 

Kada je riječ o naftnim derivatima, bilancom je planiran plasman 960 tisuća tona, kao uvoz i potrošnja 175 tisuća m3 standardnih prirodnog plina.

TAGOVI