Vlada nastavlja s politikom utjecaja na cijene energije

Autor: N. D. Objavljeno: 14.03.2024. 🕜 12:02 Lokacija: Zagreb
  • Andrej Plenković, predsjednik vlade (premijer) Republike Hrvatske (izvornik: Vlada, 2021.)

• Andrej Plenković, Vlada
    Izvor: Vlada RH

Građanima povoljniji energenti, poduzetništvu ukinuta subvencija na cijenu plina

Vlada je danas usvojila šesti paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena, ukupne vrijednosti 503 milijuna eura, kojim osigurava nastavak stabilnosti cijena struje i plina, čije se cijene do kraja rujna neće mijenjati. Iznimno važno je da je odobrena je nadoknada razlike HEP-u za kupce kategorije poduzetništvo između ugovorene cijene i cijene obračunate kupcima za razdoblje 1. listopada 2022. – 31. ožujka 2023., u iznosu od 547,08 milijuna eura. Odobrenim iznosom izvršit će se prijeboj s dioničarskim zajmom od 400 milijuna eura, što je bitno za financijsku stabilizaciju elektroprivrede.

Premijer Andrej Plenković je rekao da su dva osnovna cilja novog paketa zadržavanje niske cijene energije i doprinos smanjenju inflacije. Za zadržavanja cijena energije u novom paketu izdvaja se 389 milijuna eura.

Produljuje se privremena mjera ograničenja cijena električne energije do 30. rujna a cijena struje se ne mijenja. Potrošnja električne energije na koju se neće plaćati povećana cijena od 50% ostaje kao i do sada, do 3.000 kWh šestomjesečne potrošnje.

Za poduzetništvo, određuje se cijena radne energije do 250.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje električne energije, dok se za razliku potrošene električne energije iznad 250.000 kWh šestomjesečne potrošnje za kupce iz kategorije poduzetništvo primjenjuje ugovorena cijena s opskrbljivačem električne energije. Cijena ostaje 62 eura/kWh po rečenog praga.

Cijena plina ostaje ista za kućanstva

 

Ne mijenja se ni cijena plina, za što će se projekcijama izdvojiti trećina ranije izdvojene sume ili 50 mil. eura. Kupcima u kategoriji kućanstava subvencionira se trošak tako da se na računu koji opskrbljivač plinom isporučuje kupcu neto iznos cijene za potrošnju energije umanji odnosno da se nadoknadi razlika između cijene 27,7 eura/MWh i cijene utvrđene metodologijom. Pošto su se cijene na tržištu stabilizirale, očekuje se da će iznos razlike biti bitno manji u odnosu na prethodne vladine mjere kada su cijene plina bile znatno više i iznosile bi 69 do 58 eura/MWh bez državnih intervencija. Ako cijena bude manja od 27,7 Eura/MWh, cijena plina neće se subvencionirati, odlučila je Vlada.

Ranije subvencije cijena plina za poduzetništvo do 10 GWh više nema, za što je u prethodnom paketu bilo planirano 55 mil. eura. HEP-u se planira nadoknada za osiguranje zaliha plina za sve potrebne korisnike, koji su nepromijenjeni, za što je osigurano 50 mil. eura. 

Buduća cijena ostaje ista i za toplinsku energiju za 159 tisuća korisnika centralnih sustava, a mjera obuhvaća 159.000 kupaca u pet gradova. Radi smanjenja utjecaja porasta cijene energenata na socijalno ugrožene skupine, kojima je utvrđen status ugroženog kupca energenata, produžuje se trajanje roka u kojem se može priznati i obračunavati uvećani iznos naknade za još šest mjeseci, tj. do 30. rujna.  

TAGOVI