Vlada poskupljuje vađenje ruda, šljunka, nafte i plina

Autor: A.H. Objavljeno: 01.07.2008. 🕜 11:35 Lokacija: Zagreb

Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina porast će sa sadašnjih 2,6% prihoda ostvarenog prodajom tih sirovina

Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina porast će sa sadašnjih 2,6% prihoda ostvarenog prodajom tih sirovina. Nova cijena imat će gornji limit od 10% ostvarenog prihoda, a plaćat će se nova naknada po hektaru površine iz koje se vade sirovine. Također, Vlada je odlučila da će se visina naknade za površinu odrediti poslije, prenosi 'Poslovni dnevnik'. Nove cijene za eksploataciju mineralnih sirovina donijet će se na temelju Rudarskog zakona, usklađenog s EU, koji je Vlada poslala u saborsku proceduru. U Hrvatskoj se istraživanjem i vađenjem mineralnih sirovina bavi 367 tvrtki. Do svibnja ove godine bila su odobrena 173 istražna prostora mineralnih sirovina, od toga 160 istražnih prostora čvrstih mineralnih sirovina i 13 istražnih prostora ugljikovodika. Odobreno je 650 eksploatacijskih polja mineralnih sirovina. Osim što donosi nove naknade koje će poskupiti istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, novi zakon propisuje da se odobrenja za istraživanje i eksploatacije izdaju isključivo nakon provođenja javnog natječaja. Prema riječima ministra gospodarstva, rada i poduzetništva Damira POLANČECA zakonom će se uvesti nova klasifikacija mineralnih sirovina, i to u pet skupina: energetske mineralne sirovine (ugljen, ugljikovodici poput nafte i plina, mineralne vode), sirovine za industrijsku preradu, sirovine za proizvodnju građevnog materijala. Sljedeća skupina je arhitektonsko-građevni kamen, dok su u petoj skupini kovine poput boksita, zlata ili žive. Prema prijedlogu zakona odobrenja za istraživanje i eksploataciji nafte i plina davala bi Vlada na temelju prijedloga MINGORP-a. Stroža pravila uvode se i u području izdavanja koncesije koje izdaju tijela državne vlasti i jedinice lokalne samouprave.