Za 2023. očekuju se prihodi veći od 760 mil. eura

Autor: B.L. Objavljeno: 15.12.2022. 🕜 13:52 Lokacija: Zagreb
  • Poslovna zgrada Končara s novim logom (izvornik: Končar, 2022.)

• Končar, logo, zgrade
    Izvor: Končar

Nadzorni odbor Končara usvojio je plan poslovanja za narednu godinu

Na sjednici koja je održana 15. prosinca ove godine Nadzorni odbor Končara je na prijedlog Uprave usvojio konsolidirani plan poslovanja cijele Grupe Končar za 2023. Poslovni plan za sljedeću godinu izrađen je u složenim globalnim okolnostima i neizvjesnostima poput brzine oporavka industrije od posljedica pandemije koronavirusa, trajanja ruske agresije na Ukrajinu i posljedično energetske krize i kretanja inflacije. Unatoč svemu tome, u 2023. godini predviđa se daljnji rast i razvoj cijele Grupe.

Prihodi Grupe u 2023. planirani su u iznosu većem od 760 mil. eura i temelje se na dobroj ugovorenosti s kojom Končar završava poslovnu 2022. godinu. Stanje ugovorenih poslova ('backlog') na kraju ove godine procjenjuje na oko 1 mlrd. eura. Ugovoreni poslovi za ostvarivanje u 2023. godini procjenjuju na više od 610 mil. eura, što znači da čine više od 80% planiranih prihoda od prodaje proizvoda i usluga. U ukupnim prihodima i dalje najveću stavku čini izvoz i to ponajviše u Europske unije. Tako se najveći dio od planiranog prihoda iz inozemstva od 434 mil. eura očekuje s tržišta Švedske, Njemačke, Španjolske i Austrije. Uz to, u odnosu na prethodne godine značajnije je povećan plan izvoza na tržište Norveške, što ponajviše treba zahvaliti uključivanjem Dalekovoda u Grupu Končar.

Uz povećanje prihoda, jedan od četiri strateška cilja u usvojenoj Strategiji Grupe KONČAR 2020+ je ulaganje u razvoj proizvoda, razvoj tehnologija i proizvodnih kapaciteta, što je preduvjet za ostvarivanje postavljenih planova prodaje. Tako se ulagački ciklus nastavlja i u 2023. godini, a usmjerenost je na ulaganjima u novu opremu i strojeve. Energetska tranzicija i 'zeleni' kapitalni troškovi za posljedicu imaju ulaganja u poboljšanje energetske učinkovitosti i radnih uvjeta, odnosno u sunčane elektrane i primjenu drugih obnovljivih izvora. Važnost ulaganja u istraživanje i razvoj prepoznato je kao dugoročno ulaganje s ciljem održivog i profitabilnog poslovanja i osiguranja novih stručnih znanja i vještina.

Od značajnijih projekata, valja istaknuti nastavak razvoja ekološki prihvatljivih proizvoda iz područja elektroenergetike, razvoj opreme i komponenti za baterijske i hibridne vlakove i projekte iz područja digitalnih tehnologija. Takva ulaganja u narednoj godini planiraju se u iznosu većem od 60 mil. eura.

Konačno, ulaganja u ljudske potencijale, cjeloživotno učenje i profesionalni razvoj, stjecanje stručnih i specijalističkih znanja i dalje su ključni čimbenici strateškog promišljanja. Zato su za 2023. godinu predviđeni troškovi obrazovanja u iznosu od 1,2 mil. eura. Također se planira zapošljavanje 205 novih radnika, pretežno visoke stručne spreme. Tako se očekuje da na kraju 2023. godine u Grupi bude zaposleno 4885 djelatnika. U svakom slučaju, usvojeni poslovni plan je ambiciozan i zahtijeva usredotočenost na zadane ciljeve, tj. na daljnji rast i održivosti Grupe Končar.


 

TAGOVI