Za stečaj Dine nema dovoljno novaca

Autor: N.D. Objavljeno: 06.10.2015. 🕜 10:17 Lokacija: Zagreb

Iza Dine državi ostaje sanacija opasnih postrojenja i otpada

Proces Dininog stečaja traje nešto više od dva mjeseca a neće biti okončan jer za okončanje stečaja nema dovoljno novaca, piše Poslovni dnevnik.  Tvrtka se pokazuje bezvrijedna za sve osim za razlučne vjerovnike, jer njezina je imovina procijenjena na 462,7 mil. kn, od čega postoji hipoteka na nekretninama vrijedna 458 mil. kn, a ostalo otpada na zalihe i kratkotrajna potraživanja. Razlučni vjerovnici polažu pravo na odvojeno namirenje, a potražuju čak 670 mil. kn, dok su ostale obveze stečajne mase 24 mil. kn. Iz stečajne mase nemoguće je pokriti takve obveze pa je logičan brzi stečaj tvrtke, a ispada da vjerovnici koji potražuju 1,5 mlrd. kn ostaju kratkih rukava. Naime, taj iznos stečajna upraviteljica priznala je iz prijavljenih 2,6 mlrd. kn tražbina 510 vjerovnika. Kad je otvoren stečaj utvrđene su velike nepravilnosti u predstečaju, pa i nezakonitosti, a na lokaciji je velika količina opasnih tvari nezbrinuta. Sud je pozvao državu, FZOEU, općinu Omišalj i Hypo banku da predlože člana u odbor vjerovnika, a to su učinili svi osim Fonda. Prema Zakonu o otpadu sanaciju lokacije treba provesti država. Uz to vjerovnici još trebaju donijeti odluku o konačnom zatvaranju svih postrojenja, što bi moglo biti riješeno sutra na izvještajnom ročištu. Dina posjeduje 18% udjela u tvrtki Ćuf, koja u vlasništvu ima zemeljište na kojem bi trebao biti sagrađen LNG-terminal, a zemlja je pod hipotekom Hypo banke. 

TAGOVI