Zeleno svjetlo za najveći europski CCS projekt

Autor: N. D. Objavljeno: 16.08.2023. 🕜 12:00 Lokacija: Rotterdam (Nizozemska)
  • Shema postupaka za zahvaćanje i pohranu ugljikovog dioksida (CCS) u podzemlje (izvornik: RGN)
    Izvor: RGN

Najveća europska pohrana ugljičnog dioksida u Sjevernom moru preskočila je "zelenu" prepreku

Vrhovni sud Nizozemske odobrio je izgradnju najvećeg europskog projekta za hvatanje i skladištenje ugljika CCS Porthos u Rotterdamu. Porthos će biti najveće europsko postrojenje za hvatanje i skladištenje ugljika, koje bi godišnje trebalo smanjiti ugljični dioksid u Nizozemskoj za dva posto godišnje. Ovaj će projekt omogućiti da se emisije ugljičnog dioksida iz rafinerija i kemijske industrije pohrane u prazna plinska polja u Sjevernom moru.

Kako prenosi Reuters, sud je odbacio prigovore ekoloških aktivista koji tvrde da će radovi na Porthosu uzrokovati emisije dušikovih oksida koji su štetni za okoliš. Istraživanje koje je naručila nizozemska vlada pokazalo je da bi učinci gradnje na okoliš bili ograničeni i privremeni, rekao je sud. Izgradnja može početi sljedeće godine, a računa se da će se u okviru projekta utiskivati 2,5 mil. tona ugljičnog dioksida godišnje.

Porthos razvija projekt transporta CO₂ iz industrije u luci Rotterdam i njegovo skladištenje u praznim plinskim poljima ispod Sjevernog mora. Porthos je kratica za Port of Rotterdam CO₂ Transport Hub and Offshore Storage. Nizozemska ima jasne klimatske ciljeve: emisija stakleničkih plinova mora se smanjiti za najmanje 55% 2030. u usporedbi s 1990. 2050. Nizozemska mora biti klimatski neutralna.
Jedan od načina za postizanje klimatskih ciljeva je hvatanje i skladištenje CO₂  a nizozemski sporazum o klimi naglašava važnost CCS-a za energetsku tranziciju. Skladištenje bi trebalo početi 2026., objavili su nositelji projekta.
 

TAGOVI