Odabir energetskih usluga HEP ESCO-a s razlogom

Autor: A.H. Objavljeno: 01.09.2015. 🕜 09:00 Lokacija:

Energetski izazov jedan je od najvećih izazova s kojima se danas susreću Europa i svijet. Zbog potreba za sigurnijom opskrbom energijom te osiguranjem zaštite okoliša i održivog razvoja, energetska učinkovitost zauzima istaknuto mjesto u temeljnim zadacima zemalja Europske unije u narednom razdoblju, istaknula je, između ostalog, u intervju za naš portal direktorica HEP ESCO-a, dr. sc. Vlasta ZANKI, dipl. ing. HEP ESCO, vodeća ESCO tvrtka u Hrvatskoj, dokazuje da se primjenom pravila energetske učinkovitosti, investicije mogu financirati uštedama na energiji te da je ESCO model za lokalnu zajednicu i za privatni sektor višestruko isplativ.

HEP ESCO je tvrtka u vlasništvu HEP grupe, već poznata na hrvatskom energetskom tržištu, koja provodi i financira projekte energetske učinkovitosti prema ESCO modelu. Što smatrate da treba naglasiti u poslovanju HEP ESCO-a?

Projekti energetske učinkovitosti koje provodi HEP ESCO nisu tipska rješenja, već se radi o energetskoj usluzi prilagođenoj potrebama korisnika. Naše usluge se odabiru zbog zajamčenih ušteda, tehničke ekspertize sukladno važećoj regulativi, optimalnih rješenja za uštedu energije te financiranja projekta bez kapitalnog zaduženja za klijente. Osim provedbe projekata prema ESCO-modelu, HEP ESCO nudi i niz konzultantskih usluga: od energetskih pregleda, energetskog certificiranja i izrade detaljnih investicijskih studija, do optimizacije potrošnje energije, uvođenja sustavnog gospodarenja energijom, mjerenja i verifikacija ušteda, konzaltinga u pripremi projekata financiranih iz fondova Europske unije te edukaciju na našim specijaliziranim seminarima. Snaga HEP ESCO-a nije u gigavatsatima ili megavatsatima, već u negavatsatima, odnosno onim kilovatsatima koje klijent može uštedjeti.

HEP ESCO je sve traženiji i u privatnom sektoru.

Projekti koje provodi i ostvaruje HEP ESCO u industrijskim objektima mogu se, jednostavnim riječima, nazvati ekološkom budućnošću industrije. HEP ESCO pomaže svojim korisnicima da posluju odgovorno i misle zeleno. Dosadašnji projekti za povećanje energetske učinkovitosti, koje je HEP ESCO provodio u proteklom razdoblju, kao i novi projekti rezultiraju znatnim smanjenjem potrošnje svih energenata, povećanjem sigurnosti, pouzdanosti i radne efikasnosti, tehničkim unaprjeđenjima i smanjenim troškovima održavanja. Po otplati investicije, HEP ESCO izlazi iz projekta, a sve pogodnosti projekta ostavlja klijentu, posebice smanjenje troška za energiju i održavanje. Mjere energetske učinkovitosti najčešće se izvode u nekoliko faza pa korisnik sam može odlučiti koje i kad želi provesti.

Možete li nam ukratko predstaviti projekte u industriji?

Projekti energetske učinkovitosti do sada su, prema ESCO modelu, provedeni u desetak objekata privatnog industrijskog sektora. Tipični projekti u industriji bili su vezani za iskorištenje otpadne topline u sustavima hlađenja, povećanje učinkovitosti elektromotornih pogona i zamjeni industrijske rasvjete. Pa je tako projekt energetske učinkovitosti u PPK Karlovačkoj mesnoj industriji uključivao ugradnju sustava rekuperacije otpadne topline iz postojećih rashladnih sustava, dok su mjere energetske učinkovitosti u Elektro-Kontaktu, uz prethodno energetsko certificiranje i snimak stanja, obuhvatile: obnovu ovojnica zgrada i iskorištenje otpadne topline kompresora. Projekt energetske učinkovitosti u rasvjetnom sustavu pogona tvrtke ELKA te Brodogradilišta 'Viktor Lenac' uključivao je modernizaciju rasvjete primjenom mjera energetske učinkovitosti (npr. ugradnja novih LED-svjetiljki), što obuhvaća usluge inženjeringa i usluge osiguravanja financijskih sredstava prema ESCO-modelu. Izuzev projekata energetske učinkovitosti, HEP ESCO je uključen i u projekte obnovljivih izvora energije, kao što je projekt kogeneracije na drvnu biomasu Tršće, koji bi se trebao završiti do kraja 2015. godine. Svi navedeni projekti pomogli su tvrtkama da ostvare značajne uštede u potrošnji energije i podizanju standarda, a time i poboljšaju svoje poslovne rezultate. Trenutno je u pripremi i niz projekata s drugim klijentima.

Možete li nam nešto više reći o sustavnom gospodarenju energijom?

Gospodarenje energijom nije samo primjena pojedinačnih mjera, već kontinuiran i održiv pristup korištenju i gospodarenju resursima, odnosno kontinuirani proces praćenja i poboljšanja učinkovitosti potrošnje energije te je primjenjiv i u starim i u novim objektima i sustavima. Uvođenje sustava nadzora i upravljanja energijom u pravilu predstavlja jednu od najisplativijih mjera energetske učinkovitosti te su uštede između 5 i 10%. HEP ESCO je razvio računalno poslovni sustav - ESCO Monitor®, koji u procesu gospodarenja energijom može pomoći u praćenju potrošnje i definiranju ciljeva ušteda. Korištenje ESCO Monitora® omogućava korisniku uvid u potrošnju, analizu i planiranje potrošnje, nadzor i upravljanje te rano otkrivanje i alarmiranje u slučaju promjene potrošnje energije i vode, primjerice slučaju slabe energetske učinkovitosti, kvarova i neočekivanih događaja. ESCO Monitor® pruža podršku u donošenju odluka kad je u pitanju, primjerice, ulaganje u sustav opskrbe energijom i investicijske zahvate za povećanja energetske učinkovitosti i postizanje energetskih i ekonomskih ušteda. Nastavno na razvoj ESCO Monitora®, HEP ESCO je krenuo korak dalje i osmislio komunikacijski kanal koji omogućuje da se informacija koju ESCO Monitora® prikuplja, mjeri i analizira transparentno i pravovremeno prenese korisnicima objekta. Ovaj kanal nazvali smo ESCO Monitor® Panel. ESCO Monitor® Panel može poslužiti dvojakoj svrsi: kao motivacija za zaposlenike u smjeru osvješćivanja i promjene ponašanja te kao promocija energetske politike koju provodi uprava organizacije. Informacije na panelu prilagođavaju se specifičnim zahtjevima korisnika, a svrha je da se zaposleni osvijeste da su oni ti koji su odgovorni za potrošnju energije.

Surađujete i sa Sveučilištem?

Tako je. Mnoge europske i svjetske znanstvene institucije su prepoznale važnost napredne regulacije u svrhu postizanja dodatnih ušteda na objektima na kojima su provedene mjere energetske učinkovitosti pa i naš Fakultet strojarstva i brodogradnje. Napredna regulacija i optimizacija potrošnje energije nadogradnja je na sustav gospodarenja energijom kroz koji pratimo, analiziramo potrošnju energije i poduzimamo određene mjere. Poznato je da bez razvoja nema ni napretka pa tako i HEP ESCO kontinuirano radi na osmišljavanju novih energetskih usluga za koje smatramo da su budućnost, stoga smo u suradnji s Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu pokrenuli zajednički projekt pod nazivom 'Napredna regulacija KGH sustava zgrada', čiji je glavni cilj pokazati potencijal i metodologiju primjene napredne regulacije postojećih KGH (klima, grijanje i hlađenje) sustava u poslovnim zgradama. U Europskoj uniji sektor zgradarstva (bez industrije) odgovoran za 40% ukupne potrošnje energije i 70% potrošnje električne energije. Predviđa se da će 2035. godine zgrade konzumirati 77% ukupne proizvedene električne energije, a cilj EU-a je da do 2030. energetske uštede poveća za 30%. Iznimno velika potrošnja energije u zgradama, posebno za hlađenje poslovnih zgrada sve je veći izazov za stručnjake koji istraživanjem i simulacijama pokazuju da je uvođenjem naprednih sustava regulacije moguće uštedjeti čak do 50% ukupne električne energije za klimatizaciju u odnosu na postojeće sustave s konvencionalnom regulacijom. Napredno se upravljanje sastoji od pojednostavljenog modela zgrade koji služi za predviđanje toplinskog odziva zgrade tijekom vremenskog horizonta predviđanja, s obzirom na poremećajne funkcije termotehničkih sustava i predviđeni tijek promjene vanjske temperature zraka, Sunčevog zračenja, kao i boravaka ljudi te ostalih toplinskih izvora. Na taj način omogućava se optimizacija procesa rada sustava s obzirom na, primjerice potencijalnu uštedu energije. Kao pilot-zgradu na projektu HEP ESCO je odabrao Novu upravnu zgradu HEP-a u Kupskoj ulici bb u Zagrebu. Rezultat projekta, koji očekujemo početkom sljedeće godine, trebao bi pokazati moguće uštede ukupne električne energije za grijanje i klimatizaciju u odnosu na postojeće sustave s konvencionalnom regulacijom.

Poznato je da surađujete i s međunarodnim partnerima.

HEP ESCO je od samog početka rada povezan s međunarodnim organizacijama, kao što su Svjetska banka (IBRD), Globalni fond za zaštitu okoliša (GEF), Njemačka razvojna banka (KfW) i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). Zahvaljujući iskustvu i poziciji na tržištu, HEP ESCO je postao poželjan partner međunarodnim i EU institucijama, kao i europski partner za provedbu projekata financiranih EU fondovima. Jedan od strateških ciljeva HEP ESCO-a u idućem razdoblju je ojačati ljudske potencijale i što više usmjeriti aktivnosti na što djelotvornije korištenje sredstava fondova Europske unije. Osim što imaju razvojni karakter kako u tehnološkom tako i u tržišnom smislu, projekti u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije financirani sredstvima EU-a pridonose rastu profitabilnosti i opsega poslova HEP ESCO-a. Provedbom europskih projekata povećava se konkurentnost na domaćem i europskom tržištu, uz financijsku održivost poslovanja. Osim toga, poslovi koje financira EU mogu se smatrati i izvozom intelektualnih i stručnih usluga. Trenutačno je u tijeku provedba dva europska projekta iz programa CIP-ICT-Policy Support Programme i FP7 (Seventh Framework Programme) na kojima surađujemo s partnerima iz 16 zemalja. Tako, primjerice projekt SUNSHINE - 'Pametne urbane usluge za povećanje energetske učinkovitosti', razvija inovativne digitalne servise koji uključuju procjenu potrošnje energije, implementaciju nadzora nad potrošnjom i uspostavu kontrole potrošnje energije na temelju vanjske temperature, podupirući tako energetsku učinkovitost zgrada. U okviru projekta, HEP ESCO je postavio opremu (mjerila i temperaturne osjetnike) za praćenje potrošnje električne i toplinske energije na deset zgrada u vlasništvu HEP-a. Nastavno na prethodno pitanje i temu napredne regulacije i optimizacije potrošnje energije, primjećujemo da EU kroz svoje razvojne fondove iz područja energetske učinkovitosti financira uglavnom ovakve vrste projekata za koje smo i mi s međunarodnim partnerima aplicirali.

U Predsjedništvu ste Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju. Možete li nam reći nešto više o tome?

Ove godine sam na Generalnoj skupštini Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju izabrana za potpredsjednicu Upravnog odbora u dvogodišnjem mandatu, dok sam u prethodnom mandatu bila član Upravnog odbora a trenutačno sam i član upravljačkog tijela svjetskog Savjeta za zelenu gradnju (The World Green Builidng Council) koji u ciielom svijetu kroz nacionalne savjete broji preko 30000 tvrtki koje se bave 'zelenim' materijalima, tehnologijama i uslugama. Ciljevi Udruge su iniciranje promjena u načinu planiranja i gradnje građevinskih objekata i načina njihova korištenja i upravljanja njima, u svrhu održivosti, zaštite okoliša, efikasnog korištenja i očuvanja prirodnih resursa, društvene odgovornosti i ekonomske isplativosti, a što je sukladno jednom od glavnih prioriteta EU-a, niskougljična, tj. 'zelena' ekonomija, okolišna odgovornost te osiguranje održivog razvoja gospodarstva. Radi se prije svega o primjeni suvremenih tehnoloških rješenja u gradnji i opremanju, kao što su smanjenje toplinskih gubitaka, energetski učinkoviti sustavi grijanja/hlađenja te korištenje obnovljivih izvora energije. Međutim, kako je postotak novih zgrada relativno mali, naročito zadnjih godina, veliki je izazov 'ozeleniti' postojeći fond zgrada, pri čemu su mjere energetske učinkovitosti i gospodarenje energijom jedne od uvijek primjenjivih i nužnih aktivnosti. Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj, jedan je od 26 nacionalnih savjeta od 102 svjetska, koji ima status ravnopravnog člana The World Green Building Council, čime se otvara mogućnost za udruživanjem znanja, kontakata i iskustava na internacionalnom i nacionalnom nivou i implementacija zelenih principa gradnje u projektima održive novogradnje ili rekonstrukcije u Republici Hrvatskoj, a prema svjetskoj praksi gdje je zelena gradnja na višem stupnju razvoja.

TAGOVI