Struka i njezino mišljenje ne smiju se zaobilaziti

Autor: B.L. Objavljeno: 04.06.2020. 🕜 14:10 Lokacija:

Oprema pod tlakom ubraja se u osnovne dijelove mnogih energetskih, procesnih i termotehničkih sustava i postrojenja, a njezina konstrukcija, proizvodnja, održavanje, inspekcije i ispitivanja iznimno su bitni za njihovu sigurnost i ekonomičnost. Stoga se tu problematiku ne smije zanemariti niti shvaćati olako, upozorava prof. dr. sc. Srećko Švaić, dipl. ing., umirovljeni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje i predsjednik Hrvatske sekcije za opremu pod tlakom.

Zašto se opremi pod tlakom pridaje tolika važnost?

Oprema pod tlakom predstavlja osnovne elemente energetskih, procesnih i termotehničkih sustava. Ona zauzima drugo mjesto po brojnosti u industriji Europske unije. Konstrukcija, proizvodnja, inspekcija i održavanje opreme pod tlakom su izuzetno bitni za sigurnost ljudi, materijalnih dobara i okoliša kao i za ekonomičan rad postrojenja.

Upravo stoga već 17. godinu za redom održavamo Hrvatske seminare o tlačnoj opremi i okupljamo sve koji s tim važnim područjem dolaze u kontakt ili su za njega nadležni. Seminari iz godine u godinu privlače sve veći interes, čemu doprinose teme kao što su novi Pravilnik o pregledu i ispitivanju opreme pod tlakom (koji će, očito, dočekati novog ministra jer ga dosadašnji nije potpisao, unatoč tome što je prošao javnu raspravu i TRIS postupak pri Europskoj komisiji) i obavezna izobrazba inspektora. Sve to uvelike doprinosi podizanju sigurnosti tlačne opreme u radu, no još će trebati dosta vremena da se stvari postave u funkciju kako je zamišljeno. 


Očito je da novog Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom još neko vrijeme neće biti, barem dok ne prođu izbori, formira nova Vlada i imenuje novi ministar. Što sada?

Svi sudionici u području opreme pod tlakom: od vlasnika, odnosno korisnika opreme pod tlakom pa do inspekcijskih tijela, nadležnog ministarstva i Državnog inspektorata moraju biti svjesni da je svaki propis, pa i postojeći i taj novi, pripremljeni i nepotpisani Pravilnik, živa stvar koja se mora nadopunjavati kako bi se osigurala njegova kvalitetna primjena i ažurirati s novim tehničkim spoznajama. 

Upravo zato su objavljene Tehničke upute za primjenu postojećeg Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom koje su već doživjele svoje treće izdanje. Izradila ih je grupa stručnjaka iz Hrvatske sekcije za opremu pod tlakom i one se sustavno ažuriraju prema potrebama koje proizlaze iz primjene Pravilnika i postupaka koji su objavljeni u pojedinim normama iz područja opreme pod tlakom. Pri tome je vidljivo da sve više norma obrađuje i problematiku periodike, sanacije i stavljanja van upotrebe opreme pod tlakom što su koraci prema izlasku Direktive za periodičke preglede koja će osigurati jednaki pristup na području cijele Europske unije. 

Tehničke upute mogu se pronaći na stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Seminara o tlačnoj opremi, u rubrici 'Regulativa'. One su ne samo pomoć vlasnicima, odnosno korisnicima opreme, ovlaštenim inspekcijskim tijelima i nadležnom inspekcijskom tijelu koje prati provedbu Pravilnika, već su i obvezujuće za eksperte i ocjenitelje Hrvatske akreditacijske agencije jer se pod dokazom kompetencije za provedbu pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom ne traži ispunjavanje samo zahtjeva određene norme, već i dodatnih zahtjeva koje propisuje Pravilnik zajedno s Tehničkim uputama. Tijekom primjene postojećeg Pravilnika uočene su njegove manjkavosti, nedorečenosti i potreba za dopunama kako bi se osigurala sigurnost opreme u uporabi. Tehničke upute upravo zato daju dodatne smjernice za kvaliteto izvođenje periodičkih pregleda. Ipak, sve to još uvijek nije dovoljno da bi se obuhvatila sva problematika koju uočavamo na ovom području.

Na žalost, nedonošenjem novog Pravilnika, kojim bi se riješila većina postojećih problema, usporene su sve aktivnosti usmjerene ka povećanju sigurnosti opreme pod tlakom u uporabi i približavanju sustavima uobičajenim u razvijenim zemljama.

Što bi to donio taj novi Pravilnik? Koje su to promjene u odnosu na postojeći zbog i čega je on uopće važan?

U predloženom Pravilniku definirane su sljedeće aktivnosti koje postojećim nisu obuhvaćene, a bitne su za sigurnost, ali isto tako i za smanjenje troškova gospodarskih subjekata koji posjeduju opremu pod tlakom. 

Osnovni naglasci iz novog Pravilnika su:
• definirani su postupci za prvi pregled opreme pod tlakom za pojedine vrste opreme (npr. za boce za disanje i ronjenje, vatrogasne aparate, spremnike za ukapljeni naftni plin)
• detaljno je definirana potrebna dokumentacija koju mora posjedovati vlasnik, odnosno korisnik opreme
• definirani su postupci popravaka (sanacije) opreme pod tlakom
• definiran je poseban program periodičkih pregleda opreme pod tlakom visoke razine opasnosti koja ima specifične zahtjeve uporabe, što predstavlja bitnu novost za velike procesne sustave
• definiran je postupak vraćanja dokumentacije koja se nalazi kod slijednika nekadašnje Agencije za opremu pod tlakom (tvrtke OPT d.o.o.) vlasnicima, odnosno korisnicima opreme
• produžen je rok za prijavu neregistriranih cjevovoda
• definirani su uvjeti za registriranje opreme koja nije u evidenciji
• definirani su uvjeti koje mora zadovoljiti osoba ovlaštena za preglede stabilne tlačne opreme s obzirom na svoj nivo kompetentnosti kao i područje aktivnosti inspekcijskog tijela s obzirom na broj zaposlenih inspektora
• predviđena je izobrazba i kategorizacija inspektora sukladno europskom pristupu.

Uz prijedlog Pravilnika, kao što sam također ranije spomenuo, izrađeno je i početkom godine objavljeno treće izdanje Tehničkih uputa. One su tako sada nadopunjene: 
• kontrolnim listama, kako bi se osigurao jedinstven pristup pregledima kao i uvjeti koji inspektori moraju ispuniti za dobivanje kategorije (kroz predviđenu izobrazbu osigurava se viši stupanj sigurnosti opreme)
• uputama za izradu dokumentacije za stabilnu opremu pod tlakom koja nema konstrukcijsku dokumentaciju, a uvedena je u Registar opreme pod tlakom i redovito pregledavana
• prevođenjem opreme pod tlakom u nižu razinu opasnosti
• uputama za izradu posebnog programa periodičkih pregleda opreme pod tlakom visoke razine opasnosti.


Neprestano ističete važnost struke. U području opreme pod tlakom struku okuplja Hrvatska sekcija za opremu pod tlakom. Kakva je to organizacija i koja je njezina uloga u razvoju tog područja?

Od jeseni 2019. godine Sekcija za opremu pod tlakom promijenila je naziv u Hrvatsku sekciju za opremu pod tlakom i djeluje unutar Hrvatske stručno-znanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije obnovljive izvore energije (HESO). Ona predstavlja vezu struke sa državnim tijelima u čiju ingerenciju spada ovo područje. U svakoj europskoj direktivi je napomenuto da državna tijela moraju imati pomoć struke za provedbu zahtjeva direktive. Kao i do sada, tu koordinaciju na području opreme pod tlakom pri donošenju propisa i njihovom tumačenju nastavila je Sekcija u suradnji s MINGO-om. 

Koliko je ova suradnja prihvaćena i koliko se uvažavaju mišljenja struke, drugo je pitanje! No, nadam se da će 17 godina rada ipak polučiti neke rezultate. Od prvog Seminara o tlačnoj opremi održanog 2004. godine stručnjaci koji čine Sekciju aktivno su surađivali na transponiranju europskog tehničkog zakonodavstva u hrvatsko u suradnji s MINGO-om, na donošenju pravilnika iz područja opreme pod tlakom, na izradi spomenutih Tehničkih uputa koje dodatno sadrže priloge u kojima se posebno opisuju postupci kod pregleda i ispitivanja svake grupe takve opreme (spremnici za UNP i za stlačeni zrak, kotlovi, cjevovodi, boce, ventili sigurnosti itd.). Također su tu posebno obrazloženi uvjeti i kriteriji za potrebno osoblje i opremu koje moraju ispuniti ovlaštena inspekcijska tijela kako bi dobila ovlaštenje za obavljanje pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom, a što će se provjeravati prilikom akreditacijskog ocjenjivanja. 

Sekcija je uspostavila usku suradnju s Hrvatskom akreditacijskom agencijom i Hrvatskim zavdom za norme te inspekcijskim tijelima i tijelima za ocjenu sukladnosti kao i proizvođačima opreme pod tlakom. Na međunarodnom planu suradnja se odvija kroz Hrvatske seminare o tlačnoj opremi, na koje se pozivaju stručnjaci iz drugih zemalja, čime se dobivaju dodatne informacije i razmjenjuju iskustva iz ovog područja.


Koji su planovi i za daljnji rad Sekcije i za cijelo područje opreme pod tlakom?

Hrvatska mora težiti da se na ovom području čim prije približi nivou koji imaju razvijene zemlje EU-a. Posebno je to potrebno u području periodike (periodičkih pregleda opreme pod tlakom) jer su hrvatski proizvođači opreme pod tlakom daleko ispred, s obzirom da rade i za strane naručitelje. Upravo zato kroz Sekciju želimo ostvariti kvalitetna suradnju s državnim institucijama kako bi zajedno pomogli proizvođačima i korisnicima opreme pod tlakom da proizvode, održavaju i koriste opremu pod tlakom u skladu s važećim propisima. 

I nadalje će, vjerujem, Hrvatski seminar o tlačnoj opremi biti mjesto susreta struke za razmjenu iskustava i mišljenja, a također se nadam da će i pripremljeni Pravilnik doživjeti objavu prije nego što stanje tehnike ode predaleko.

Isto tako, predviđena edukacija inspektora trebala bi osigurati ne samo ujednačenost periodičkih pregleda, već i stručniji pristup pregledima, što bi bio još jedan korak približavanja razvijenim zemljama EU-a.

* * *

I za kraj. Mnogima je nepoznato da ste, osim što ste stručnjak za opremu pod tlakom i što ste tijekom dugogodišnjeg rada na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu odgojili mnoge inženjere, i veliki zaljubljenik u Južnu Ameriku i da ste predsjednik Hrvatsko-hispanskog društva. Možete li nešto reći i o tome?

Kao što je poznato, moja je ljubav, između ostalog, Latinska Amerika i općenito putovanja. Tako sam 2018. godine prehodao poznati Camino Santiago (Put Sv. Jakova), od Francuske do Santiaga de Compostela i Finisterre u Španjolskoj. Ukupno sam tako prešao preko 800 km u mjesec dana. To je nešto što ostaje duboko u sjećanju.

Od zemalja Latinske Amerike sam samo prošle godine obišao sjeverni dio Perua, dio Kolumbije i amazonski dio Brazila, a početkom ove godine obišao sam i dio Bolivije. Tu sam imao priliku, kao predsjednik Hrvatsko-hispanskog društva, susresti se s članovima hrvatskih klubova u Santa Cruzu, Chochabambi i La Pazu.

TAGOVI