Tehnologija Siemens Energyja nezaobilazan je partner u dekarbonizacijskom procesu

Autor: N. Domazet Objavljeno: 01.03.2021. 🕜 10:26 Lokacija:

"Hrvatska je na dobrom putu, strategija Siemensa Energyja usklađena je sa Strategijom energetskog razvoja Hrvatske. Nužno je unaprijediti distribucijski sustav kako bi on mogao zaprimiti više energije iz obnovljivih izvora. Nećemo postići cilj, ako nam se zbog prevelike količine energije koju, primjerice, proizvode vjetroelektrane događaju ispadi iz mreže", poručuje Boris Miljavac, prvi čovjek Siemens Energyja Hrvatska.

Molim vas da se ukratko predstavite e poslovanje Siemens Energy-ja u Hrvatskoj? 


Siemensova operativna jedinica Gas and Power (GP), koja se sastoji od poslovanja društva naftom i plinom, konvencionalnog stvaranja energije, prijenosa energije i povezanih usluga, izdvajanjem iz Siemens AG-a dobila je potpunu neovisnost i poduzetničku slobodu. S obzirom da je Siemens Energy sada zasebna tvrtka, od kraja rujna 2020. izlistana je na Frankfurtskoj burzi. Kao neovisna tvrtka Siemens Energy će se bolje usredotočiti na zahtjeve digitalizacije, decentralizacije, dekarbonizacije i neprestanog rasta potražnje za energijom. To su četiri dominantna trenda u novoj eri energije, u kojoj nam neovisnost daje poduzetničku prilagodljivost. Siemens Energy posluje u više od 90 država, zapošljavamo više od 90.000 ljudi i ostvarili smo prihod od oko 27,5 milijardi eura u poslovnoj 2020 godini. 


Kako je pandemija koronavirusa utjecala na vaše poslovanje u 2020. i što očekujete u ovoj godini? S kojim izazovima ste se susreli i kako ste na njih odgovorili? 


Pandemija koronavirusa utjecala je na globalno gospodarstvo. U poslovnom je smislu testirana naša sposobnost prilagodbe, no mi u Siemens Energy-ju smo „novo normalno“ dočekali spremni jer godinama investiramo u digitalizaciju i obrazovanje svojih djelatnika. Zahvaljujući tehnološkoj podlozi, prelazak na rad od kuće kod nas je bio brzo i dobro organiziran. Više smo izazova imali s kolegama na terenu koji su radili na održavanju energetskih sustava diljem Hrvatske. Zahvaljujući vrhunskoj organizaciji rada na terenu, bez obzira na okolnosti, nestanka struje nije bilo. Državne tvrtke, koje brinu o opskrbi energije odradile su svoj zadatak na nivou, dok smo mi s ostalim partnerima odradili svoj dio posla na terenu u prilično zahtjevnim uvjetima. Upravo zahvaljujući našoj inovativnoj tehnologiji, naši su timovi neprestano u online komunikaciji tako da je rad u pandemiji ojačao zajedništvo naših zaposlenika. Svi poslovi koji se mogu raditi od kuće i dalje se tako rade. Unatoč zahtjevnoj situaciji, svi su naši projekti odrađeni bez kašnjenja i uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Naši zaposlenici odrađuju vrhunski posao i ovim im prilikom zahvaljujem na tome. 


Kakav 'outlook' u energetici vidite za budućnost, pošto je jasno da će dekarbonizacijske politike sve više jačati kao odgovor na klimatske promjene? 


Mi u Siemens Energy-u, kao vodećoj svjetskoj tvrtki za energetiku, naprednim tehnološkim rješenjima nastavljamo doprinositi provođenju Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske. Dekarbonizacija je jedan od najvažnijih izazova s kojima se svijet i Hrvatska suočava. U prosincu 2019. EU je usvojila Europski zeleni plan kojim definira cilj klimatske neutralnosti do 2050. godine. Da bismo imali čisto i održivo gospodarstvo, uz naša inovativna tehnološka rješenja krenuli smo u dekarbonizaciju industrijskih procesa i gospodarskih sektora u kojima je smanjenje emisija teško postići. Na pojam dekarbonizacije mi gledamo strogo tehnološki, dakle, dekarbonizacija je proces smanjivanja emisije ugljičnog dioksida po jedinici proizvedene struje. Najmanje CO2 emitiraju vjetroelektrane i solari. Kako postižemo dekarbonizaciju? Istovremeno povećavajući udio struje proizvedene iz obnovljivih izvora te smanjujući proizvodnju na konvencionalni način. Europska unija prihvatila je zajedničku energetsku i klimatsku strategiju, koja uključuje ciljeve i politička usmjerenja za period od 2020. do 2030. godine. Cilj ove strategije je napraviti preduvjete za smanjenje emisija stakleničkih plinova za 40% u usporedbi s razinama izmjerenim prije tridesetak godina. Bez dekarbonizacije u proizvodnji struje ciljeve ove strategije ne bi bilo moguće ostvariti. Predviđanja su da će potrošnja električne energije do 2040. godine narasti za 40%, a najveći generatori tog rasta bit će sektori poput energetike, prometa i graditeljstva. Stoga se nameće zaključak da uz povećanje potrošnje električne energije svakako trebamo smanjiti štetne emisije, a to možemo napraviti samo ukoliko dekarboniziramo proizvodnju struje. Siemens Energy će na svjetskoj razini zasigurno biti predvodnik pozitivne promjene u dekarbonizaciji zahvaljujući našim inovativnim tehnološkim rješenjima. Naša misija je da na putu dekarbonizacije energetskih sustava Siemens Energy bude prepoznat kao snažan partner na svjetskoj razini. Plin je označen kao gorivo u tranziciji, a vaša tvrtka nudi brojna vrhunska tehnološka rješenja za plinske termoelektrane – prisutni ste npr. kao izvođač u novom bloku kogeneracije u EL-TO Zagreb. Kako napreduje taj projekt i postoji li potencijal daljnje suradnje s HEP-om na projektu u Osijeku? 


Zelena energija se ne može dogoditi sutra, postoji tranzicijski period, a plin je tranzicijski energent, zbog toga je Siemens Energy razvio plinske turbine koje mogu biti pogonjenje do 50 posto s vodikom, što je veliki benefit sa stanovišta CO2, ali i učinkovitosti. Također, radimo na povećanju omjera vodika, dugoročno i do 100%. Često se cijeli projekt elektrane daje u ruke dobavljača, proizvođača postrojenja ili inženjera arhitekata, oni pak trebaju sigurne partnere koji su iskusni u pronalaženju rješenja i pokretanju pogona prema dogovorenom rasporedu. Jedan od naših najvećih dosega vezanih za programe upravljanja elektranama je SPPA-T3000 koji sadrži ogroman broj specifičnih upravljačkih logika dizajniranih za rad elektrane i omogućuje ispunjavanje svih zadanih parametara. U elektranama koje koriste Siemens Energy tehnologiju, s našim plinskim i parnim turbinama mogu postići učinkovitost veću od 63%, a to znači da mogu proizvesti više električne energije uz manju potrošnju goriva i manju emisiju stakleničkih plinova. Razinu učinkovitosti planiramo ostvariti primjerice gradnjom novog kogeneracijskog bloka Elektrane - Toplane Zagreb. Taj će objekt biti primjer energetske učinkovitosti i ekološke osviještenosti. Da bi, primjerice, EL-TO Zagreb ostala pouzdan oslonac sigurnog napajanja električnom i toplinskom energijom, kreće se u gradnju novog kogeneracijskog bloka, izuzetno visoke uštede primarne energije, koji će zamijeniti dio dotrajalih i zastarjelih jedinica, a rekonstrukcijom se zamjenjuje i zastarjela tehnologija. Kako se radi o toplifikacijskom objektu koji će koristiti isključivo plinsko gorivo, to znači znatno manju specifičnu količinu emisija CO2 po proizvedenom kWh energije. Uz HEP i HOPS u zamjeni zastarjele tehnologije ključan partner je i Siemens Energy. Siemens Energy je lani u travnju uspješno završio s radovima na projektu ugradnje 110kV GIS 8DN8-5 postrojenja u EL-TO Zagreb. Što se tiče suradnje na TE - TO Osijek, ključni rezultat cijelog projekta bio je spuštanje vrijednosti emisije dimnih plinova 20% ispod zakonski propisanih. Migracijom sustava vođenja i upravljanja, novim sustavom loženja s Low NOx gorionicima, te alternativnim gorivom omogućena je veća fleksibilnost i pouzdanost.Također, smanjen je tehnički minimum postrojenja što je vrlo bitna komponenta rada na višim vanjskim temperaturama s obzirom na prevrtljivo vrijeme kakvo traje posljednjih godina. 


U kojim još energetskim projektima u Hrvatskoj sudjelujete kad je riječ o obnovljivcima? 


Cilj Siemens Energyja je da u budućnosti omogući zelene energiju što većem broju ljudi. Veliki budžeti se ulažu u proizvodnju skladištenja vodika, a Simens Energy-ju vodik je izuzetno važan. Može se skladištiti u velikim količinama, stoga moramo razmišljati o postrojenjima kao što su plinske elektrane pogonjene vodikom, kad solar ili vjetar ne budu dostupni. Siemens Energy definiran je inovativnošću. Kao pouzdan savjetnik i partner, kao integrator sustava, pružatelj usluga i dobavljač proizvoda, Siemens Energy nudi energetski učinkovita i tehnološki napredna rješenja, koja se implementiraju u mnogim energetskim projektima. 


Što je s projektom SINCRO.GRID, je li završen u obje zemlje? 


Projekt naprednih mreža Sincro.Grid nastao je dugogodišnjom suradnjom hrvatskih i slovenskih operatora prijenosnih i distribucijskih sustava (ELES, HOPS, HEP-ODS, SODO). Cilj SINCRO.GRID projekta je osigurati učinkovitije korištenje postojećih elektroenergetskih sustava u Hrvatskoj i Sloveniji što će omogućiti postojećoj infrastrukturi prihvat veće količine električne energije iz obnovljivih izvora energije i osigurati pouzdanu opskrbu električnom energijom. Koliko je taj projekt bitan govori pozitivna odluka Europske komisije o sufinanciranju SINCRO.GRID-a u iznosu od 51% investicije jer ga je prepoznala kao izvrsni projekt, a zajednički rad operatora sustava kao odličan primjer prekogranične suradnje koji bi i drugi trebali slijediti. Moderna tehnološka rješenja izuzetno su bitna za okoliš odnosno povećanje korištenja obnovljivih izvora energije. Izuzetno nam je drago da smo HOPS-u pomogli naći jedinstveno “state-of-the-art” rješenje projektirano isključivo prema potrebama elektroenergetskog sustava Hrvatske. Radi se o postrojenju koje se gradi u sklopu europskog projekta naprednih mreža SINCRO.GRID. To je inovativan projekt Europske komisije u području naprednih mreža i u njemu sudjeluju slovenski i hrvatski operatori prijenosnog i distribucijskog sustava. Sufinancira se iz Europskog fonda za strateške infrastrukturne projekte u vrijednosti od 40,5 mil. eura, dok njegova ukupna vrijednost iznosi gotovo 90 mil. eura, a ulaganja u Hrvatskoj iznose 200 mil. kuna 


Pročitala sam da je cilj vaše tvrtke omogućiti svim vašim turbinama da rade na vodik do 2030. – Kako ćete to postići? 


S obzirom da Hrvatska namjerava omogućiti integraciju vodika u svoje sustave energije i mobilnosti, tvrtka Siemens Energy sa svojim ekspertima, rješenjima i iskustvom za vodikove tehnologije zasigurno je pouzdan partner. Kako je tehnički potencijal Hrvatske sedam puta veći od očekivane potrebe za električnom energijom 2030., velika je prilika za korištenje ovog resursa za proizvodnju zelenog vodika putem elektrolizatora, a vodik je sigurno jedno o boljih rješenja koje ćemo promijeniti tako da će sve naše turbine raditi na vodik do 2030. Vodik se može skladištiti i transportirati kroz postojeću plinsku infrastrukturu uz manje nadogradnje i prilagodbe postojećih platformi. Cilj je što više koristiti vodik u prijevozu, ali i ostalim uslugama. Na primjer, Siemens Energy i Porsche, zajedno s partnerima, provode pilot-projekt u Čileu koji će rezultirati prvim integriranim i komercijalnim velikim pogonom na svijetu za proizvodnju sintetičkih, klimatski neutralnih goriva (e-goriva). Projekt iskorištava izvrsne klimatske uvjete za energiju vjetra u južnom Čileu. Da bi u početku proizvodili zeleni vodik, elektrolizatori koriste snagu vjetra da podijele vodu na njezine komponente, kisik i vodik. CO2 se zatim filtrira iz zraka i kombinira sa zelenim vodikom, dajući sintetički metanol. U daljnjem koraku zeleni se metanol pretvara u klimatski prihvatljivo e-gorivo za izvoz i lokalnu upotrebu. To omogućava vozilima s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem gotovo klimatski neutralan rad što je važan doprinos smanjenju emisije CO2 u prometnom sektoru. Ovakvim rješenjima djelujemo društveno odgovorno i vodimo računa o pozitivnom utjecaju na globalno zatopljenje i ekologiji općenito. Upravo je to sadržaj našeg Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog planu za razdoblje 2021. do 2030.


Kakva vam je suradnja s domaćom akademskom zajednicom, stručnim udrugama i sl.? 


S obzirom da samostalno poslujemo tek od kraja prošle godine, tek se povezujemo s akademskom zajednicom, pa bih ovom prilikom istaknuo izvrsnu suradnju sa zagrebačkim Fakultetom strojarstva i brodogradnje, gdje surađujemo s doc.dr. sc. Ankicom Kovač, čija su ekspertiza obnovljivi izvori energije i napredna tehnološka rješenja, a posebno surađujemo po pitanju integracije vodika u energetske sustave Hrvatske. 


Energetika se transformira, a Hrvatska je srećom posebno obdarena prirodnim izvorima koji mogu služiti za proizvodnju obnovljive energije. Koristimo li prema vašem mišljenju te potencijale optimalno? 


Aktualna kriza uzrokovana koronavirusom nije poremetila ispunjavanje ciljeva u energetskoj transformaciji i to je za našu budućnost izuzetno bitno. Hrvatska je na dobrom putu, strategija Siemensa Energy-ja usklađena je sa Strategijom energetskog razvoja Hrvatske. Nužno je unaprijediti distribucijski sustav kako bi on mogao zaprimiti više energije iz obnovljivih izvora. Nećemo postići cilj, ako nam se zbog prevelike količine energije koju, primjerice, proizvode vjetroelektrane događaju ispadi iz mreže. Sigurnija i stabilnija mreža koja prima veću količinu energije iz obnovljivih izvora automatski dovodi do manjih emisija ugljičnog dioksida. To je upravo jedan od razloga zašto je osmišljen projekt SINCRO.GRID kroz koji smo našli rješenje za otklanjanje mogućih zagušenja u mreži. Hrvatska će biti prva zemlja u Jugoistočnoj Europi koja ima najsuvremenije rješenje za regulaciju visine napona u prijenosnoj mreži što omogućava izuzetnu otpornost sustava na dinamičke promjene. Tako ćemo moći primiti više energije iz obnovljivih izvora uz manje gubitke. TAGOVI