HEP povećava snagu svoje najveće hidroelektrane

Autor: N.D. Objavljeno: 05.11.2013. 🕜 14:35 Lokacija: Zagreb

HEP je 2012. započeo radove na revitalizaciji, modernizaciji i povećanju kapaciteta HE Zakučac, najveće hidroelektrane u Hrvatskoj. Agregat A u ožujku je pušten u probni rad, a u listopadu je ishođena uporabna dozvola. Početkom iduće godine planira se provesti prva vrtnja, sinkronizacija i puštanje u probni rad agregata B.

HEP je 2012. započeo su radovima na revitalizaciji, modernizaciji i povećanju kapaciteta HE Zakučac i to zamjenom prve od ukupno četiri proizvodne jedinice. Hidroelektrana Zakučac, s instaliranom snagom od 486 MW i prosječnom godišnjom proizvodnjom od 1 458 GWh najveća je hidroelektrana u Hrvatskoj. HE Zakučac, sa svoja prva dva agregata je u pogonu već punih 51 godinu. Agregati prve etape izgradnje su prvih 15 godina radili po 8 000 sati godišnje. S obzirom na činjenicu da se, prema svjetskim mjerilima računa da je uporabno vrijeme rada hidrogeneratora 2 500 sati godišnje, prva dva agregata HE Zakučac odradila su dodatne 33 godine, odnosno u pogonu su ukupno 84 godine. Agregati druge etape nalaze se u pogonu 30 godina. Budući da je proizvodnja električne energije u HE Zakučac od vitalnog interesa za stabilnost elektroenergetskog sustava u Hrvatskoj, raspoložive jedinice tijekom trajanja rekonstrukcije su u pogonu i proizvode električnu energiju, što je najveći tehnički izazov spomenute modernizacije.


Puštanjem u rad agregata A dovršena je prva faza revitalizacije HE Zakučac

Osim povećanja snage i proizvodnje električne energije, cilj rekonstrukcije postrojenja HE Zakučac je i zamjena dotrajale opreme novom, na razini posljednjih tehnoloških rješenja s postizanjem amortizacijskog razdoblja od 30 do 50 godina. Također, rekonstrukcijom će se smanjiti troškovi održavanja i vođenja pogona te automatizirati postrojenje, uz uvođenje procesne automatike i daljinskog upravljanja. U poslove modernizacije uključeno je dvadesetak tvrtki, a većinu radova izvodi domaći proizvođač Končar-Elektroindustrija. Značajniji izvođači su Konzorcij Voith – Litostroj te Alstom Hrvatska. Nakon revitalizacije, planirano je povećanje snage elektrane od 52 MW i posljedično povećanje proizvodnje električne energije za 58 GWh godišnje. Usporedbe radi, jedina novoizgrađena hidroelektrana u Hrvatskoj je HE Lešće s 42 MW instalirane snage. Završetak cjelokupne modernizacije postrojenja elektrane očekuje se 2016. godine. Procijenjena vrijednost investicije u taj najveći proizvodni objekt u hrvatskom elektroenergetskom sustavu je milijardu kuna.

Svaka etapa revitalizacije u osnovi obuhvaća zamjenu jedne proizvodne jedinice (turbina – generator – spojni vodovi – blok transformator – visokonaponski kablovi) Osim zamjene proizvodnih jedinica, uzastopno se planira zamjena svih zajedničkih pomoćnih postrojenja i kompletnog sustava USZMR-a agregata i pomoćnih postrojenja, kao i sekundarne opreme RP 110 kV. Prema opsegu predviđenih radova, prva etapa je najzahtjevnija.


Demontaža predturbinskog zatvarača

Novi stator generatora B u fazi montaže

Osim zamjene glavnog agregata,u prvoj etapi zamijenjena je i većina pomoćnih sustava, na koje će se sukcesivno spajati agregati predviđeni za zamjenu u idućim etapama. Radovi na montaži opreme prve etape završeni su krajem 2012., kada je provedena prva vrtnja novog agregata A. Početkom 2013. je nastavljeno s izvođenjem završnih ispitivanja, što je rezultiralo prvom sinkronizacijom generatora na mrežu, krajem veljače. Opseg radova montaže i ispitivanja ugrađene opreme, predviđeni prvom etapom, završen je u ožujku 2013., nakon čega je agregat pušten u probni rad. U probnom radu proizveo je više od 300 milijuna kWh. Ishođenjem Uporabne dozvole za prvu etapu u listopadu 2013. godine, završeni su svi predviđeni radovi, provedena mjerenja u pokusnom radu te je proveden tehnički pregled. Zbog povoljnih hidroloških okolnosti, u proljeće 2013. prolongiran je početak druge etape, odnosno agregat B je maksimalno iskorišten za proizvodnju električne energije prije nego što je počela njegova rekonstrukcija. Radovi na drugoj etapi započeli su u svibnju 2013. te se, usklađeno s radovima na remontima agregata C i D, izvode planiranom dinamikom. Do kraja godine planira se montaža većeg dijela opreme iz opsega 2. etape. Početkom 2014. godine planira se provesti prva vrtnja, sinkronizacija i puštanje u probni rad agregata B.

No, ne radi se u HEP-u samo na revitalizaciji HE Zakučac. HEP Proizvodnja, tvrtka-kćer HEP grupe, uz velike hidroelektrane i povećanjem njihove snage, planira izgradnju novih hidroelektrana snage do 10 MW – malih hidroelektrana. Prema zakonskoj regulativi Republike Hrvatske, MHE do 10 MW mogu steći status povlaštenog proizvođača električne energije i uključiti se u sustav poticaja. Za optimalno korištenje biološkog minimuma, na rijeci Cetini je predviđena izgradnja dvije MHE: Peruća (2,6 MW) i Prančevići (1,15 MW). MHE Prančevići je, na temelju Rješenja i Energetskog odobrenja Ministarstva gospodarstva, upisana u registar proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora, sa statusom povlaštenog proizvođača. Zamisao o izgradnji MHE Prančevići temelji se na iskorištenju hidropotencijala biološkog minimuma koji se, sukladno vodopravnim uvjetima HE Zakučac, iz akumulacijskog bazena Prančevići stalno ispušta u prirodno korito rijeke Cetine. Početkom studenog 2013. godine, započela je izgradnja MHE Prančevići , derivacijskog postrojenja instalirane snage 1,15 MW, s mogućom godišnjom proizvodnjom od 9 milijuna kWh električne energije. Izvoditelj radova je zajednica ponuditelja: Končar - Inženjering za energetiku i transport i Končar - Elektronika i informatika d.d. Predviđen rok izgradnje je 20 mjeseci, a puštanje u pogon MHE Prančevići očekuje se u lipnju 2015. godine.


Svaka etapa revitalizacije obuhvaća zamjenu jedne proizvodne jedinice

TAGOVI