Osnovna škola grije se na biomasu - suvremeno, jeftino i ekološki

Autor: B.L. Objavljeno: 02.03.2015. 🕜 11:10 Lokacija: Budaševo, Sisak

Pri rekonstrukciji kotlovnice u zgradi Osnovne škole Budaševo pokraj Siska ugrađen je najsuvremeniji Viessmannov kotao na biomasu. Zahvaljujući tome, ne samo što su značajno sniženi pogonski troškovi, već su i štetni utjecaji na okoliš svedeni na najmanju moguću mjeru.

Zgrada Osnovne škole Budaševo nalazi se umjestu Budaševu, u neposrednoj blizini Siska.Izgrađena je 2002. godine, pri čemu su zadovoljeni svi tadašnji građevinskofizikalni zahtjevi, akasnije su još nadograđeni sportska dvorana ivanjski sportski tereni te je provedeno hortikulturno uređenje okoliša.Ukupna tlocrtna površina zgrade iznosi1275,3 m2. Cijela površina je pokrivena ogrjevnim tijelima. Prosječna potrošnja loživog ulja urazdoblju 2010. - 2014. godine iznosila je 23 000l godišnje, iz čega proizlazi prosječna godišnjapotreba za toplinom od 185 000 kW h, uzimajućiu obzir ogrjevnu vrijednost loživog ulja i učinkovitost kotla.

Grijanje škole do sada je bilo izvedeno pomoću toplovodnog kotla Viessmann Paromat Triplexukupnog nazivnog učina 400 kW. Kotao na lakoloživo ulje predviđen je za niskotemperaturninačin rada, tj. regulacija temperature ogrjevnogmedija (vode) ostvarivana je u samom kotlu bezventila za miješanje.

Pri rekonstrukciji kotlovnice, u ožujku 2014.godine ugrađen je kotao Viessmann Pyrot, tipKRT, toplinskog učina 220 kW. Radi se o inovativnom kotlu na biomasu s rotacijskim loženjem,dostupnom u varijantama toplinskog učina 100- 540 kW. Kao gorivo može se koristiti biomasa (sječka ili peleti) s maksimalnim udjelom vode35%. U OŠ Budaševo kao gorivo koriste se peleti.

Peleti se fleksibilnim pužnim transporterima kontinuirano dovode pomičnom roštilju, na kojemse odvija rasplinjavanje goriva (uz točno vođenjedovoda primarnog zraka). Tako nastali gorivi sintetički plin potom se dovodi u rotacijsko ložište,gdje se pomoću rotacijskog ventilatora s okretnim impulsom miješa sa sekundarnim zrakom,čime je osigurano potpuno izgaranje.

Postojeći hidraulički sustav upotpunjen jemeđuspremnikom ogrjevne vode volumena2900 l koji služi za optimalan rad kotla na biomasu i za pripravnost sustava grijanja da odgovori trenutačnim potrebama na strani potrošača.Automatska digitalna regulacija kotla vođenavanjskom temepraturom upravlja doziranjemgoriva, regulacijom toplinskog učina kotla u rasponu 30 -100%, 'puffer-managementom', krugovimagrijanja i pripremom potrošne tople vode.

Vrhunskom tehnikom izgaranjaostvaruju se vrijednosti emisije slične kao kodsuvremenog plinskog grijanja, što znači da su emisije ugljičnog monoksida, dušičnih oksida iprašine minimalne. Uz to, biomasa je, u odnosuna loživo ulje i plin, obnovljivi izvor energije i neutralan s obzirom na emisiju ugljičnog dioksida.Konačno, kotao u pogonu, zahvaljujući ugrađenoj digitalnoj modulirajućoj regulaciji učina, postiže stupanj iskoristivosti od 92%.

Ukupna ulaganja u novi kotao iznosila su950 000 kuna (s uključenim porezom na dodanuvrijednost). Uz to, u cijeloj 2014. godini za gorivoje potrošeno ukupno 34 387,51 kuna, a tijekomsiječnja 2015. još 10 237,50 kuna. U usporedbi stroškovima za loživo ulje to je svakako povoljno, zarne?

Galerija slika

TAGOVI