Rekordna ulaganja u PSP-ove investicijske projekte

Autor: N. D. Objavljeno: 05.11.2015. 🕜 10:01 Lokacija:

Znatnim investicijama u modernizaciju postrojenja u Okolima i radovima na eksploatacijskom polju ugljikovodika Grubišno Polje, gdje će se graditi skladište plina za vršnu potrošnju, PSP će dostojno odgovoriti na izazove sljedećega regulacijskog razdoblja te stvoriti solidne temelje za buduće uspješno poslovanje.

Operator sustava skladišta plina Republike Hrvatske – tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. i tijekom 2015. godine nastavila je ostvarivati uspješne i pozitivne rezultate poslovanja. Nakon iznimno uspješne 2014. godine, kad je u projekte održavanja, modernizacije i razvoja sigurnoga, pouzdanog i učinkovitog sustava skladišta plina uloženo dotad rekordnih 81,08 milijuna kuna i ostvarena neto-dobit od 59,74 milijuna kuna, svi financijski pokazatelji PSP-ova poslovanja i tijekom trećeg tromjesečja ove godine pokazuju nastavak pozitivnih trendova: do kraja 2015. godine u realizaciju PSP-ovih investicijskih projekata bit će uložena 192 milijuna kuna. Time će ukupna ostvarena investicijska ulaganja od travnja 2012. do prosinca 2015. godine doseći 365 milijuna kuna. Investicijske aktivnosti PSP-a ponajprije se odnose na iznimno važnu modernizaciju postrojenja na Okolima, kao i na nastavak rudarsko-remontnih radova na eksploatacijskom polju ugljikovodika Grubišno Polje (kao preduvjetu izgradnje novoga, vršnog skladišta plina) – a sve kako bi tvrtka PSP spremno dočekala izazove sljedećega regulacijskog razdoblja, pridonijela većoj sigurnosti i pouzdanosti opskrbe potrošača te svoje kapacitete mogla konkurentno ponuditi i tržištima regije.

Tako su u tijeku radovi na 16 mil. kuna vrijednom projektu izgradnje sustava za zbrinjavanje slojnih voda koje se sada zbrinjavaju u bušotinama PSP-a, što uvelike pridonosi sigurnosti i neovisnosti poslovanja, kao i radovi na izgradnji dviju novih bušotina, čija je namjena povećanje izlaznih kapaciteta PSP-a Okoli. Trenutačno se bušotine opremaju proizvodnom opremom, a završetak cijeloga, 85 milijuna kuna vrijednog projekta, uključujući i polaganje plinovoda kojim će se nove bušotine spojiti na postojeći sustav i njegovo puštanje u rad predviđeno je već ove ogrjevne sezone 2015./2016.

A nakon provedena natječaja, odabran je izvođač i ugovoreni su radovi na 195 mil. kuna vrijednom projektu rekonstrukcije i modernizacije postojeće, 28 g. stare motokompresorske stanice koja je jedan od najvažnijih dijelova tehnoloških procesa podzemnog skladišta plina. Realizacijom tog projekta znatno će se smanjiti broj dana ciklusa utiskivanja (sa 180 na 120), osigurati rezervni kapaciteti utiskivanja čime će se povećati konkurentnost skladišta i omogućiti puno veća kvaliteta te fleksibilnost u pružanju usluga, smanjiti emisija štetnih plinova i utjecaj na okoliš, sniziti operativni troškovi održavanja te ukloniti rizik od ovisnosti o samo jednome pogonskom gorivu i dobavljaču rezervnih dijelova. Naime, prvom fazom projekta predviđena je izgradnja novoga, petog kompresora na struju, koja treba biti završena do lipnja 2016. godine, a zatim slijedi i zamjena dvaju postojećih plinskih kompresora novima, i to do travnja 2017. godine. Istodobno, stručnjaci tvrtke Podzemno skladište plina d.o.o. iznimnu pozornost posvećuju najvažnijoj investicijskoj aktivnosti: provedbi rudarsko-remontnih radova na eksploatacijskom polju Grubišno Polje kao preduvjetu izgradnje novoga, vršnog skladišta plina.Prva, 21 milijun kuna vrijedna faza tih radova već je završena i u tijeku je analiza prikupljenih podataka. Završena je i izrada Studije izvedivosti odabira tehnologije izdvajanja dušika i konfiguracije postrojenja, koja će predložiti najbolje tehnološko rješenje za crpljenje plina u ležištu i na temelju čijih će rezultata početi projektiranje te izgradnja nadzemnog dijela postrojenja. A trenutačno je u tijeku izrada Studije utjecaja na okoliš – sve kako bi se naposljetku i realizirao to iznimno potrebno i važno energetsko postrojenje čija se ukupna vrijednost procjenjuje na oko 200 milijuna kuna. Završetkom svih ovih investicija, zasad jedino hrvatsko podzemno skladište plina postat će potpuno orijentirano tržištu, to jest postat će konkurentno skladištima u okružju. A pokrivanjem vršne potrošnje, modernizacijom i povećanjem radnih karakteristika skladišta u Okolima, tržišnim pristupom i konkurentnošću, hrvatski operator sustava skladišta plina – tvrtka PSP d.o.o. postaje spremna za novo regulatorno razdoblje od 2017. godine kad će svoje skladišne kapacitete moći ponuditi i regiji.

TAGOVI