Što kada u vodi za kogeneracijska postrojenja ima organskih tvari?

Autor: B.L. Objavljeno: 09.05.2022. 🕜 14:23 Lokacija:

Iako se najveći napori pri pročišćavanju vode usmjeravaju na uklanjanje mineralnih tvari, tim se postupcima ne uklanjaju i organski spojevi. Danas je povećana svijest o pogonskim rizicima i šteti koju organske tvari mogu uzrokovati u opremi za proizvodnju električne energije, a to potiče promjene u postupcima za pročišćavanje vode. Nadzor organskih tvari osobito je važan u kogeneracijskim ciklusima s vodom i parom, gdje je pročišćena kondenzirana voda koja se vraća iz proizvodnih procesa podložna onečišćenju organskim tvarima. Ključ za rješavanje tih problema je pouzdano 'on-line' mjerenje ukupnog organskog ugljika.

Prisutnost organskih tvari u napojnoj vodi energetskih postrojenja uzrokuje niz skupih problema kao što su:
• začepljenje smola u deionizatorima, što zahtijeva često čišćenje i zamjenu smola
• razgradnja organskih tvari na kiseline, što smanjuje pH kondenzata i uzrokuje koroziju elemenata kotla i turbine
• taloženje na površinama za izmjenu topline, što dovodi do značajno smanjene učinkovitosti 
• pjenjenje u kotlu, što može povećati prijenos drugih onečišćujućih tvari u paru. 
Sve to može uzrokovati velike poteškoće u radu postrojenja.

Ovisno o procesu, onečišćenje vode organskim tvarima može premašiti prihvatljive granice i poremetiti proizvodni ciklus u postrojenju. Sustav za obradu vode za uklanjanje takvih onečišćenja stoga mora biti pozorno projektiran i izveden. Od ostalih izvora prisutnosti organskih tvari u napojnoj vodi kogeneracijskih postrojenja valja još spomenuti pričuvnu vodu, smole za ionsku izmjenu u sustavu obrade vode (jer su njezine kuglice sastavljene od organskih polimera), maziva za crpke, propuštanja u kondenzatoru i smole za poliranje kondenzata, razni kemijski aditivi itd.

Prijenosni uređaji koje nudi Mettler Toledo Thornton kao što su analizator 450TOC i 'on-line' senzor 4000TOCe koriste tehniku ​​ultraljubičaste (UV) oksidacije kako bi osigurali kontinuirano i pouzdano praćenje razine ukupnih organskih spojeva (TOC) u vodi ili kondenzatu. 

Kako organska onečišćenja mogu uzrokovati poremećaje u procesu i štete na skupoj opremi, u kogeneracijskim je postrojenjima vrlo bitno kontinuirano mjeriti. Praćenje i kontrola TOC-a ne samo što osigurava učinkovit rad postrojenja, već se time izbjegavaju bilo kakvi neplanirani zastoji. Za učinkovitu provedbu takvog praćenja, 'on-line' mjerenje TOC-a ključno je za dobivanje procjene kvalitete vode, odnosno pare u stvarnom vremenu. Štoviše, kako se 'on-line' mjerenja sve više koriste za donošenje odluka, svojstva i radne značajke instrumenta moraju biti razmjerne toj ulozi.

Više o svemu tome možete pronaći na stranici Mettler Toleda, na kojoj možete preuzeti i studiju koja sve to potvrđuje. 


Oprema za određivanje TOC
Vrhunska oprema za određivanje TOC-a u vodi za kogeneracijska postrojenja

TAGOVI