Veliki eksperiment trećeg energetskog paketa

Autor: Nina DOMAZET Objavljeno: 14.03.2012. 🕜 14:52 Lokacija:

Restrukturiranje elektroenergetskog sektora u skladu s Trećim energetskim paketom postavlja velik izazov pred HEP, energetsku struku, ali i politiku jer će ključna odluka o statusu prijenosne mreže, kakva god bila, nepovratno zacrtati budućnost hrvatske energetike.

Kao glavna kontroverza primjene Trećeg energetskog paketa EU legislative u Hrvatskoj pokazalo se restrukturiranje Hrvatske elektroprivrede (HEP). Naime, Treći energetski paket u elektroenergetskom sektoru zahtijeva efikasno organizacijsko i funkcionalno razdvajanje mrežnih djelatnosti od djelatnosti proizvodnje i opskrbe.

To se prema pravilima Europske unije može postići na tri načina. Najjednostavnija varijanta je vlasničko razdvajanje, pri čemu bi se HEP OPS posve izdvojio iz HEP-a, kao svojednobno Plinacro iz INA-e, i postao tvrtka u državnom vlasništvu. Druga varijanta je ISO model (model nezavisnog operatora sustava). Taj model je rijetko primjenjivan i u Hrvatskoj je napušten 2004. godine, zato niti nije ozbiljnije uziman u obzir. Treći organizacijski oblik je najkompleksniji i jedini podrazumijeva da prijenos vlasnički ostane unutar HEP grupe, ali uz promjenu naziva u Operator prijenosnog sustava d.o.o., posve nezavisnu organizaciju i upravljanje, te striktnu kontrolu kako ne bi bilo diskriminiranja pristupa treće strane. To je takozvani ITO model (model nezavisnog operatora prijenosa).

Uprava i ujedinjeni sindikati HEP-a zauzeli su se za ITO model, žestoko se usprotivivši bilo kakvoj mogućnosti da se prijenos izdvoji iz HEP-a. Medijski pritisci i javno iskazano nezadovoljstvo urodili su plodom. Iako zapravo ništa nije konačno dok se ne pretvori u zakon i dok on ne prođe zakonodavnu proceduru, predstavnici Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva založili su se za primjenu ITO modela.

Taj model je kompliciran ali najveća mu je prednost minimiziranje mogućnosti da se prijenosna mreža jednog dana olako privatizira. S obzirom da je riječ o ključnoj energetskoj infrastrukturi najbolje je da ona ostane u vlasništvu države. Upravo zbog straha od dezintegracije i postupne privatizacije kompanije, koja bi promjenom političkih silnica u Vladi i Saboru mogla uslijediti, HEP-ovci su se digli na noge. I, čini se, dobili bitku za cjeloviti HEP.

Ipak, ITO model pred HEP stavlja izazov s kojim se tvrtka još nikad nije suočila, a to je kako provesti nužne promjene. Koji su troškove restrukturiranja i, jednog dana, troškovi funkcioniranja novonastale tvrtke? Te, nužno potrebne financijske analize nisu načinjene. Novonastala tvrtka trebat će biti posve organizacijski, tehnički, materijalno i financijski odvojena od HEP-a te svakodnevno podvrgnuta strogom nadzoru energetskog regulatora. U ITO modelu ključna je HERA, koja do sada nije provodila efikasan nadzor nad energetskim subjektima niti izricala kazne, što znači da i toj agenciji predstoje krupne promjene. O poboljšanju funkcioniranja HERA-e, međutim, na okruglim stolovima o Trećem paketu, nije bilo nikakve detaljnije stručne rasprave.

Kada započne proces restrukturiranja HEP će za početak trebati razgraničiti vlasništvo nad mrežom jer će Operator prijenosnog sustava d.o.o. preuzeti cjelokupni prijenosni sustav. Je li tu riječ samo o 400 i 220 kV dalekovodima, ili i o 110 kV dalekovodima, koje primjerice koristi zagrebačka distribucija, još nikome nije jasno.

Operator će morati fizički iseliti iz HEP-ove upravne zgrade i prestat će koristiti cijeli niz tehničkih usluga koje su sada zajedničke cijeloj HEP Grupi (računovodstvo, informatika, telekomunikacije, vozila....), što efikasno štedi novac. To će nužno značiti "outsourceing" ili novo zapošljavanje, a to će poskupiti upravljanje novom tvrtkom. Tu su, ne treba zaboraviti, i troškovi kredita i obveznica koje je izdavala HEP grupa, pa će se vjerojatno od te nove tvrtke očekivati da preuzme određeni financijski teret njihove otplate, odnosno otkupa. Može li, uostalom, novi skuplji pogon bez poskupljenja usluge funkcionirati uz mrežarinu od 0,072 kn/kWh? Vjerojatno može, no činjenica je i da HEP Grupa nakon formiranja Operatora više neće moći novac od prijenosa koristiti u tržišnim djelatnostima, odnosno u proizvodnji.

Kako će HEP i HERA udahnuti život nezavisnom Operatoru, i to u roku od samo 365 dana nikome nije jasno, ali eto, mora se, Europska unija to traži a tada nikakve dvojbe nisu dopuštene! Ne uspije li HEP do proljeća 2014. efikasno ustrojiti nezavisnog Operatora nikome neće smjeti prigovarati svoj neuspjeh i posljedično izdvajanje prijenosa iz HEP grupe, koje će tada nužno uslijediti. Veliki eksperiment može početi - poželimo im iskreno svima puno sreće.

TAGOVI