Peleti - učinkovito i održivo grijanje

Autor: B.L. Objavljeno: 15.03.2023. 🕜 09:59 Lokacija: Dražice
  • Plamen u ložištu kotla na pelete Fröling T4e u kotlovnici OŠ Jelenje-Dražice (foto: BL, ožujak 2023.)

• plamen, ložište, kotlovi na pelete
    Izvor: B.L.
  • Zgrada OŠ Jelenje-Dražice u Dražicama pokraj Rijeke (foto: BL, ožujak 2023.) 

• škole, školstvo
    Izvor: B.L.
  • Peleti u spremniku kotlovnice OŠ Jelenje - Dražice (foto: BL, ožujak 2023.)

• peleti, biomasa
    Izvor: B.L.

U vrijeme energetske tranzicije i rastućih cijena energije valja se okrenuti održivim i pouzdanim rješenjima za opskrbu toplinom. Pri rekonstrukciji zgrade Osnovne škole Jelenje-Dražice u Dražicama pokraj Rijeke kao energent za kotlovnicu odabrana je biomasa, tj. drvni peleti. Kotao toplinskog učina 250 kW pri tome potpuno zadovoljava potrebe za grijanjem i potrošnom toplom vodom.

Cilj projekta REPLACE je učiniti grijanje i hlađenje učinkovitijim, ekonomičnijim, čišćim i klimatski prihvatljivim. Izravno je usmjeren na više od 8,3 milijuna potrošača širom Europe i čiji se kratkoročni učinak, iskazan smanjenjem potrošnje primarne energije, procjenjuje na 4 - 7 GW h godišnje, čemu treba dodati smanjenje godišnjih emisija stakleničkih plinova za 2000 - 7000 t ekvivalenta ugljikovog dioksida godišnje i dodatna ulaganja u održivu energetiku na razini 30 milijuna eura. Projekt je započeo u studenome 2019. godine s predviđenim trajanjem 36 mjeseci i uz ukupni proračun od gotovo 2 mil. eura. U Hrvatskoj ga provodi Energetski institut Hrvoje Požar.

U sklopu projekta nastojalo se potaknuti uklanjanje neučinkovitih i starih sustava grijanja i hlađenja u deset ciljnih regija u Europi, pri čemu je pozornost najviše bila usmjerena na krajnje korisnike, investitore, odnosno vlasnike, ali i na instalatere, vodoinstalatere i dimnjačare, kako bi na dobili prave informacije o odabiru odgovarajućeg tehničkog rješenja. Za razliku od drugih sličnih projekata, ideja projekta REPLACE je i da se nakon njegovog završetka provode kampanje za promicanje primjene suvremenih i energetski učinkovitih rješenja za grijanje i hlađenje.

Sudionici stručnog izleta

 

Najsuvremenija i energetski najučinkovitija škola

U sklopu projekta REPLACE omogućen stručni obilazak kotlovnice na biomasu u zgradi Osnovne škole Jelenje-Dražice u Dražicama pokraj Rijeke. Radi se o školskoj zgradi koja je temeljito rekonstruirana i dograđena 2021. godine, uz ulaganja na razini 5,44 mil. eura, što su financirali Primorsko-goranska županija (60%) i Općina Jelenje (40%). Broj učionica pri tome je povećan s 10 na 21 i sve su učionice dobile najsuvremeniju opremu, uređena je i nova kuhinja s blagovaonicom, dograđena je sportska dvorana, ugrađeno je dizalo za učenike teže pokretljivosti i nova kotlovnica na pelete. Grijanje zgrade riješeno je sustavom podnog grijanja koji osigurava ugodnu toplinu u svim prostorijama škole, dok za klimatizaciju pojedinih prostorija služe klima-uređaji u split izvedbi.

Kotao na pelete Fröling T4e

Izvedenim radovima školska je zgrada povećana za gotovo 2800 m2 površine i omogućena je nastava za ukupno 373 učenika u jedinstvenoj zgradi (ranije je nastava održavana u dvije zgrade). Radi se o kapitalnom projektu u školstvu u naseljima riječkog prstena kojim je cijela zgrada škole postala funkcionalnija i energetski učinkovitija.

Radove na rekonstrukciji školske zgrade izvela je tvrtka GP Krk iz Krka, dok je projekt napravio Studio Rechner iz Rijeke. Instalacijske radove u kotlovnici izvela je tvrtka Serving iz Rijeke, dok je opremu austrijskog proizvođača Fröling isporučila Biomasa Grupa iz Ivanić Grada koja ima golemo iskustvo upravo u izvođenju i opremanju kotlova, kotlovnica pa i cijelih toplinarskih sustava na biomasu.


 

Peleti za ugodnu toplinu

Srce sustava opskrbe škole toplinom čini kotlovnica čiji je ključni dio kotao na pelete Fröling T4e. Radi se o posve automatiziranom kotlu koji kao gorivo može koristiti drvne pelete ili sječku. Kotao je opremljen komorom izgaranja od silicijevog karbida i omogućava stupnjeve djelovanja do 94% uz iznimno male emisije, dok količina pepela iznosi tek 0,3% ukupne mase goriva.

Displej kotla s parametrima rada

Topla voda iz kotla najprije odlazi u dva međuspremnika Fröling Ökocell pojedinačnih volumena 2160 l. Spremnici su izvedeni kao slojeviti i rade s temperaturama 70/50 °C, a u njima se može pohraniti 51 kW h topline. Ogrjevni medij (topla voda) iz spremnika potom odlazi do razdjelnika i odatle u krug podnog grijanja i krug pripreme potrošne tople vode. Sustav za pripremu PTV-a čini spremnik tople vode Viessmann Vitocell volumena 390 l s toplinskim učinom 45 kW i izlaznom temperaturom vode na razini 55 °C. Temperatura povratnog voda iz kruga podnog grijanja iznosi 35 °C pa se medij iz povratnog voda prije ulaska u kotao miješa s dijelom medija iz polaznog voda.

Peleti se do ložišta kotla dovode posve automatiziranim prijenosnikom, a pohranjuju se u posebno izvedenom spremniku u prostoriji koja je susjedna kotlovnici. Dobavljaju od lokalnog proizvođača, a u spremnik se dostavljaju posebnom cisternom. Punjenje spremnika u prosjeku je potrebno dvaput godišnje. No, umjesto peleta mogla bi se, bez ikakvih prilagobi prijenosnika i kotla, koristiti i drvna sječka. Tada bi samo nakon korištenja sječke i namjere ponovnog korištenja peleta spremnik trebalo posve isprazniti i osušiti kako peleti ne bi povukli zaostalu vlagu.

Takvim rješenjem kotlovnice značajno su smanjene emisije štetnih tvari u okoliš jer je ranije korišteno loživo ulje zamijenjeno obnovljivim izvorom, šumskom biomasom Iako se u posljednje vrijeme sve češće mogu čuti primjedbe kada se radi o primjeni biomase, održivost je ovaj put osigurana činjenicom da peleti u cijelosti potječu iz lokalnih izvora, iz šuma nedalekog Gorskog kotara.

TAGOVI