Aktivnosti oko još jedne bosanskohercegovačke vjetroelektrane

Autor: B. O. Objavljeno: 13.01.2023. 🕜 14:22 Lokacija: Sarajevo (BiH)
  • Rotor vjetroturbine (izvornik: Greens and Blues / Shutterstock, 2011.)

• vjetroturbine, vjetroelektrane, vjetroenergija, vjetroagregati
    Izvor: Greens and Blues / Shutterstock

Prethodna suglasnost za izdavanje energetske dozvole za gradnju vjetroelektrane Široka Draga

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) jučer je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, prihvatila izvješće o aktivnostima i dala prethodnu suglasnost ovom ministarstvu u postupku izdavanja energetske dozvole tvrtki Imres sa sjedištem u Livnu za gradnju vjetroelektrane (VE) Široka Draga na planini Kamešnici (općine Livno i Tomislavgrad).

U izvješću je, među ostalim, navedeno kako je projektom predviđeno postavljanje 19 vjetroagregata pojedinačne snage 6,6 MW. Ukupna snaga VE Široka Draga tako će iznositi 125,4 MW, a u njoj će se proizvoditi  403 GW h električne energije godišnje.

Taj je projekt, izvijestila je Vlada FBiH, krenuo u 2009. godini kontinuiranim praćenjem brzine i smjera vjetra. Na temelju dobivenih podataka, zaključeno je da navedena lokacija nudi ogroman potencijal.

Izvješće, k tomu, sadrži kronologiju aktivnosti i status tog projekta.
 

Razmatranje i usvajanje

"U skladu s važećim propisima iz energetike, za gradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH, čija je snaga veća od 30 MW, energetsku dozvolu izdaje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, uz prethodnu suglasnost Vlade i Parlamenta FBiH. Premijer Federacije BiH zadužen je da današnju informaciju o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole Imresu, sa zaključkom, uputi Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje", objavljeno je jučer na stranicamaVlade FBiH

Naime, kada je u pitanju gradnja vjetroelektrana u skladu sa strateškim planom i programom razvoja energetike FBiH, navedeno je u izvješću, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije do sada je izdalo sedam prethodnih suglasnosti za spajanje na elektroprijenosnu mrežu, i to za VE Podveležje, VE Mesihovina, VE Jelovača, VE Baljci, VE Oštrc, Ivovik i Suzlon Wind Energy, čija ukupna snaga iznosi 321,4 MW. 

TAGOVI