Amandmani na Zakon o obnovljivcima

Autor: N.D. Objavljeno: 10.09.2015. 🕜 09:19 Lokacija: Zagreb

HROTE neće trgovati jamstvima podrijetla električne energije

Vlada je u srijedu na telefonskoj sjednici s četiri amandmana reagirala i na prijedlog novog Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji. S tri amandmana (na članke 37., 40 i 43.) predložila je brisanje odredbi kojima je bilo predviđeno da se HROTE bavi i prodajom jamstva podrijetla električne energije, a iz Vlade objašnjavaju kako je drugim propisima i europskim pravilima definirano da je tijelo za izdavanje jamstava podrijetla nadležno samo za izdavanje i vođenje registra, dok mu je izričito zabranjena trgovina jamstvima podrijetla. Vlada amandmanom reagira i na prekršajne odredbe (članak 48. stavak 1. točka 12) i to vezano za referentnu cijenu i predlaže njezino smanjenje s 0,53 kn/kWh na 0,42 kune po kWh. U konačnom prijedlogu zakona koji je otišla u Sabor stoji da će opskrbljivači od HROTE-a struju preuzimati po cijeni od 0,42 kn/kWh, no u prekršajnim odredbama stajalo je da će biti kažnjeni ako je ne budu otkupljivali po 0,53 kn/kWh, što znači da je amandmanima ispravljena slučajna pogreška. 


 

TAGOVI