Američke kompanije preko PPA ugovora kupuju zelenu struju u Europi

Autor: N.D. Objavljeno: 23.01.2020. 🕜 09:30 Lokacija: Zagreb

Čak 53% svih ugovora o otkupu struje u Europi odnosi se na američke tvrtke

Kada već predsjednik Trump okreće u drugom smjeru američke multinacionalke sve više preuzimaju ambiciozne klimatske ciljeve Europske unije, potičući tako energetsku tranziciju. Google je, primjerice, prošle godine kupio električnu energiju dobivenu iz vjetra i sunca za opskrbu svojih podatkovnih centara u EU koja godišnje može ‘pokriti’ približno pola milijuna europskih domova. Amazon preuzima prvu irsku vjetroelektranu koja posluje bez subvencija, kao i projekte obnovljivih izvora u Španjolskoj, Švedskoj i Velikoj Britaniji. McDonalds, Facebook i Microsoft, također, kupuju energiju iz obnovljivih izvora u Europi, prenosi web OIE.hr.

Prednosti PPA ugovaranja

Kompanije, naime, sklapaju dugoročne ugovore o otkupu električne energije (engl. Power purchase agreement ili PPA) koji, između ostalog, pomažu u preoblikovanju europskih elektroenergetskih mreža kojima dugo dominira energija iz elektrana na ugljen, plin i nuklearnih elektranama. Štoviše, više od polovice korporativnih dugoročnih ugovora o kupnji obnovljivih izvora energije (engl. Corporate power purchase agreement ili CPPA), koji su u EU potpisani od 2007. godine, sklopljeni su s američkim tvrtkama.

Značajne uštede

Osim što su smanjili štetne emisije, izvještavaju i o uštedama od 10-ak posto koje su ostvarile od stabilnih i konkurentnih cijena. Američke kompanije su odgovorne za 53 posto svih ugovora o kupnji energije iz vjetra i sunca u EU. Google, najveći korporativni kupac obnovljivih izvora energije, potpisao je svoj prvi CPPA u SAD-u 2010. godine. Uz pomoć ugovora koje je sklopio u EU Google je u 2017. i 2018. godini svu energiju koju je koristio dobavljao iz obnovljivih izvora.

Izazovi s prijenosom

Facebook želi ponoviti Googleovo dostignuće ove godine, a Amazon je rekao da će do 2030. koristiti 100 posto obnovljive izvore energije. No izazov je, kažu kupci električne energije, prijenos električne energije iz jednog dijela Europe u drugi. Europski planovi za zelenu energiju, ističu, moraju prevladati tržišta koja su još uvijek podijeljena i rascjepkana. Samo su u sjevernoj Europi tržišta električne energije integrirana i likvidna, dok su Francuska, Njemačka i južnija tržišta više segmentirana. U SAD-u su tržišta više integrirana i korporativni kupci su ugovorili gotovo 30,000 MW solarne i vjetroenergije od 2006. godine, u usporedbi s 8,263 MW u Europi, pokazuju podaci BloombergNEF-a.

TAGOVI