Aukcije za velike projekte obnovljivih izvora počinju na proljeće

Autor: B.L. Objavljeno: 17.12.2021. 🕜 09:28 Lokacija: Beč (Austrija)

Dvije važne regulatorne promjene imat će velik utjecaj na daljnji razvoj hrvatskog tržišta

Dvije važne promjene u zakonima i propisima koje su se dogodile prošlog tjedna imat će značajan utjecaj na budući razvoj tržišta energije iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj. O čemu se tu radi i što se mijenja? 

Prvo je 8. prosinca ove godine u Saboru prihvaćen novi Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (koji je potom objavljen u 'Narodnim novinama' br. 138/2021 od 15. prosinca), u čije se važne novosti ubraja uvođenje mehanizma potpora za aukcije za obnovljive izvore. Potom je 9. prosinca ove godine Europska komisija odobrila Hrvatskoj shemu državnih potpora za proizvodnju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u vrijednosti 783 mil. eura. Prema toj shemi, potpore će moći dobiti proizvodnja električne energije u vjetroelektranama, sunčanim elektranama, elektranama na biomasu i bioplin i geotermalnim elektranama. 

Spomenuti mehanizam potpora osniva se na tržišnim premijama koje se plaćaju proizvođačima energije iz obnovljivih izvora povrh (referentne) cijene električne energije. Premija će se određivati na osnovi postupka dražbe (aukcije). Prema toj shemi, ukupni proračun za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora u naredne dvije godine, tj. do 2023., iznosi ranije spomenutih 783 mil. eura. 

Tako će Hrvatska dobiti tzv. dvostrane 'feed in' premije u kombinaciji s elementima mehanizma ugovora i razlici (CfD). To znači da će operator elektrane, kada (referentna) tržišna cijena bude niža od vrijednosti prema CfD-u (tj. cijene utvrđene ugovorom), tu razliku dobiti kao premiju. Ako će pak (referentna) tržišna cijena biti viša od cijene prema CfD-u, operator će morati platiti razliku operatoru tržišta, tj. Hrvatskom operatoru tržišta energije. Premija će se isplaćivati u roku od 12 godina.

U skladu s time, HROTE započinje s pripremama za dugoočekivanu prvu aukciju za velike projekte vjetroelektrana i sunčanih elektrana koja bi se trebala održati u drugom tromjesečju 2022. godine, objavila je austrijska odvjetnička kuća Schoenherr.


TAGOVI