BASF-u pomoć za dekarbonizaciju proizvodnje

Autor: N.D. Objavljeno: 06.10.2022. 🕜 08:08 Lokacija: Ludwigshafen (Njemačka)

Kemijski div zakoračuje u smjeru zelenog vodika snažnim elektrolizatorom

Europska komisija odobrila je, prema novim pravilima EU-a o državnoj potpori za klimatske, okolišne i energetske namjere, njemačku mjeru od 134 milijuna eura za potporu kemijskom divu BASF-u u proizvodnji obnovljivog vodika. Cilj je dekarbonizacija njegovih procesa kemijske proizvodnje i promicanja upotrebe vodika u prometni sektor. 

Mjera će podržati BASF-ovu proizvodnju obnovljivog vodika uglavnom radi zamjene fosilnog vodika u BASF-ovim procesima kemijske proizvodnje. Dodatni proizvedeni obnovljivi vodik isporučivat će se za nove aplikacije mobilnosti na vodik (npr. kamioni ili autobusi na vodikov pogon). 

Pomoć, koja će biti u obliku izravne bespovratne potpore, podržat će izgradnju i instalaciju velikog elektrolizatora u BASF-ovoj lokaciji u Ludwigshafenu, koja će imati snagu od 54 MW i proizvoditi približno 5.000 tona obnovljivog vodika i 40.000 tona kisika godišnje. Predviđeno je da elektrolizator počne s radom 2025. godine. Očekuje se da će projekt izbjeći ispuštanje 565.305 tona ugljičnog dioksida tijekom 15 godina očekivanog rada elektrolizatora. Osim toga, kako bi se maksimalno smanjila emisija stakleničkih plinova, obnovljivi vodik proizvodit će se isključivo električnom energijom iz obnovljivih izvora, objavila je Europska komisija.

TAGOVI