BE-TO Brinje krenula s komercijalnim radom

Autor: B.O. Objavljeno: 22.02.2022. 🕜 09:49 Lokacija: Brinje

Za rad elektrane potrebno je oko 60 tisuća tona šumske drvne biomase godišnje

Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja (ĐĐ TEP) je za Sherif grupu u Brinju (uz autocestu Zagreb – Split) po sistemu 'ključ u ruke' projektirao, izgradio i pustio u pogon novu kogeneracijsku elektranu na šumsku drvnu biomasu, BE-TO Brinje. 

To je, nakon BE-TO Glina i BE-TO Karlovac, treća kogeneracijska elektrana koju je Đuro Đaković TEP u zadnjih nekoliko godina izgradio za Sherif grupu. 

Nazivna neto snaga elektrane je pet MW, a toplinsku energiju (10 MW) vlasnik će koristiti u svojim pogonima za proizvodnju peleta i sušenje drvnih proizvoda. Za potrebe rada elektrane BE-TO Brinje potrebno je oko 60 tisuća tona šumske drvne biomase godišnje. 

"Primjenjujući najbolja tehničko-tehnološka rješenja i najbolje prakse u skoro stoljetnoj proizvodnji i montaži ove opreme te pažljivim odabirom opreme, elektrana ostvaruje visoku energetsku učinkovitost, kao i visoku raspoloživost, uz emisije koje su znatno ispod propisanih vrijednosti", objavljeno je na stranicama ĐĐ TEP-a.

TAGOVI