Beli Manastir u javnoj nabavi fotonaponskih sustava

Autor: B. O. Objavljeno: 05.01.2023. 🕜 11:00 Lokacija: Beli Manastir
  • Fotonaponski moduli na krovu poslovne zgrade koji čine SE Kuća Stilin u Zagrebu (foto: BL, rujan 2006.)

• fotonaponski moduli, fotonaponski sustavi, sunčane elektrane, SE Kuća Stilin
    Izvor: B.L.

Rok za dostavu ponuda je 13. siječnja do 11 sati

Grad Beli Manastir, partner na projektu One Sun Connecting North and South, sudjeluje u zajedničkoj javnoj nabavi fotonaponskih sustava.

Dokumentaciju za otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za opremu i radove za postavljanje sunčanih elektrana po grupama u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila je Regionalna energetska agencija Sjever (REA Sjever) kao ovlašteni predstavnik naručitelja.

Tim povodom pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu dokumentaciju i dostave svoju ponudu, objavljeno je na stranicama Grada Belog Manastira

Dokumentaciji o nabavi moguće je pristupiti na sljedećoj poveznici, a rok za dostavu ponuda je 13. siječnja do 11 sati. 

Inače, projekt One Sun Connecting North and South usmjeren je na povećanje proizvodnje električne iz Sunčeve energije u objektima javnog sektora u Hrvatskoj. 

TAGOVI