Biootpad krije golem potencijal za proizvodnju čiste energije

Autor: B.O. Objavljeno: 20.03.2020. 🕜 10:28 Lokacija: Pariz (Francuska)

Bioplin i biometan mogli bi pokriti 20 posto svjetskih potreba za plinom

Bioplin i biometan mogli bi pokriti 20 posto svjetskih potreba za plinom te istovremeno smanjiti emisiju stakleničkih plinova, navodi se u novom izvješću Outlook for Biogas and Biomethane koje je objavila Međunarodna agencija za energiju (IEA)

Naime, moderna društva i gospodarstva proizvode sve veće količine biootpada (poljoprivredni ostaci, životinjski otpad i stajski gnoj) koji se može koristiti upravo za proizvodnju bioplina i biometana


Koristan zamah 

"Bioplin i biometan mogu igrati važnu ulogu u održivoj energetskoj budućnosti, ali trenutačno propuštamo prilike koje pridonose smanjenju količina otpada i emisija", rekao je Fatih Birol, izvršni direktor IEA-e. 

"Vladini pritisci mogu dati bioplinu i biometanu potreban zamah, od kojeg koristi mogu imati energetski sektor, transport, poljoprivreda i okoliš", izjavio je. 

Prema IEA-i, svaki dio svijeta može značajno pridonijeti proizvodnji bioplina i biometana. Najveće mogućnosti leže u azijsko-pacifičkoj regiji, gdje potrošnja i uvoz prirodnog plina posljednjih godina naglo rastu. Također, značajne mogućnosti postoje u Sjevernoj i Južnoj Americi, Europi i Africi.

TAGOVI