Bioplinsko postrojenje u Metkoviću

Autor: B.O. Objavljeno: 08.03.2021. 🕜 08:10 Lokacija: Metković

Vrijednost projekta veća je od 111 milijuna kuna

U Metkoviću su krajem prošlog tjedna potpisani ugovori za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavu komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada te za projekt izgradnje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (bioplinsko postrojenje). Ukupna vrijednost projekta zahvaljujući kojem će tvrtka Čistoća Metković nabaviti komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada iznosi gotovo 1,9 milijuna kuna, a sufinancira se s približno 1,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava EU-a. 

Cilj projekta je, javlja Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, nabava dva komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada kako bi se povećao udio odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako pridonijelo oporabi i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištu.

 

Biološka obrada biootpada 

Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Postrojenje za proizvodnju energije iz OIE Metković je istaknuto kako je riječ o projektu ukupne vrijednosti gotovo 111,2 milijuna kuna koji Europska unija sufinancira s nešto više od 49 milijuna kuna. 

Cilj projekta je pridonijeti povećanju kapaciteta za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada u nas. 

U tom bioplinskom postrojenju koje će se graditi u Poslovnoj zoni Dubravica planirana je obrada 23.700 tona odvojeno sakupljenog biootpada godišnje. Godišnja proizvodnja bioplinaprema očekivanjima, kretat će se oko 5.600 – 5.700 tona, odnosno u konačnici predviđa se proizvodnja oko 8.190 MW h električne energije i 9.680 MW h toplinske energije. 

Kao sirovina za proizvodnju bioplina koristit će se odvojeno sakupljeni biootpad koji je biološki razgradiv (otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstva, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i sličan otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda). 

Projekt razvija tvrtka Respekt. Završetak gradnje očekuje se u svibnju 2023. godine.

TAGOVI