Bosna i Hercegovina ima ogromne neiskorištene potencijale za sunčane elektrane

Autor: N. D. Objavljeno: 14.11.2023. 🕜 09:00 Lokacija: Sarajevo (BiH)
  • Vizualizacija SE Cres na otoku Cresu (izvornik: HEP)

• SE Cres, sunčane elektrane, HEP
    Izvor: HEP

Stručnjak smatra da je BiH oslična za velike sunčane elektrane

Bosna i Hercegovina prošle godine instalirala je skromnih 107 MW solarnih kapaciteta, prema posljednjim objavljenim podacima Međunarodne asocijacije za obnovljivu energiju (IRENA),

Farooq Sher, vanredni profesor Univerziteta Nottingham Trent, smatra kako je BiH spremna za više solarne energije, jer ima snažan potencijal zbog svoje klime. Hercegovina je posebno optimalna za solarnu energiju jer ima 2.400 sati godišnje sunčeve svjetlosti s količinom zračenja od 1.500 kWh/m2 godišnje.

Prema njegovima riječima Hercegovina je spremna za razvoj solarnih elektrana velikih snaga, a to je zaključak do kojeg je došao nakon dvije godine istraživanja kapaciteta i potencijala obnovljivih izvora energije. Rezultate je nedavno objavio u Renewable and Sustainable Energy Reviews, u koautorskoj studiji Perspektive potencijala i razvoja obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini.

On je za pv magazin rekao kako je Hercegovina savršena za velike solarne elektrane ali i izrazio dvojbu zbog velike ovisnosti o ugljenu kao trenutnom temelju energetske proizvodnje. Prema Sheru, potencijal za zamjenu ugljena obnovljivim izvorima energije postoji, ali samo ako vlasti promjene određene politike. Znakovi da se promjene događaju vide se u realizaciji projekata. Raste broj vjetroelektrana; dvije su dovršene a još četiri planirane, a trebale bi proizvoditi ukupno 936,17 GWh kad počnu s radom. BiH ima 35 hidroelektrana u izgradnji, kao i 182 solarne elektrane. 

U trenutnom energetskom miksu BiH proizvodi više od polovine (60%) električne energije iz ugljena, hidroelektrane daju 35%, a vjetroelektrane samo 2%. Razlog za nedovoljnu iskorištenost Sher vidi u visokom početnom trošku ulaganja u solarne izvore energije, te nedostatku legislative zbog činjenice kako Bosna i Hercegovina nije članica Europske unije. Zemlja je do sada primijenila tek polovinu regulatornih promjena pri usklađivanju regulative iz područja OIE s europskima, konstatirao je Sher. 

TAGOVI