Brže do energije od Sunca na bugarskim krovovima

Autor: B.L. Objavljeno: 20.02.2023. 🕜 15:07 Lokacija: Beč (Austrija)
  • Bugarska Narodna skupština u Sofiji (izvornik: Jim Black, Pixabay, 2022.)

• Sofija, Bugarska
    Izvor: Jim Black / Pixabay
  • Dio fotonaponskog sustava, odnosno sunčane elektrane (izvornik: Crisferra / Shutterstock, 2011.)

• fotonaponski moduli, fotonaponski sustavi, sunčane elektrane
    Izvor: Crisferra / Shutterstock

Za sunčane elektrane na krovovima uveden je pojednostavljeni postupak za ishođenje potrebnih dozvola i odobrenja

Posljednjim izmjenama i dopunama bugarskog Zakona o prostornom planiranja značajno će se olakšati postavljanje sunčanih elektrana na krovovima kuća. Spomenutim izmjenama i dopunama koje su na snagu stupile 20. siječnja ove godine u Bugarskoj se uvodi pojednostavljeni postupak za ishođenje potrebne dokumentacije (dozvola, odobrenja i sl.) i samu gradnju malih sunčanih elektrana i solarnih toplinskih sustava.
 

Sada i bez građevinske dozvole

Tako sada više nije nužno zatražiti građevinsku dozvolu za gradnju, popravak ili zamjenu fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije ili bilo kakvih drugih postrojenja za proizvodnju električne, toplinske i/ili rashladne energije iz obnovljivih izvora na postojećim obiteljskim kućama, vikendicama i pripadajućem zemljištu.

Izmjene i dopune Zakona o prostornom planiranju prihvaćene su u vrijeme kada se očekuje pokretanje programa potpora kućanstvima za ugradnju sustava za iskorištavanje Sunčeve energije za proizvodnju električne energije ili toplinske energije za grijanje i pripremu potrošne tople vode za vlastitu potrošnju kućanstava, za što su osigurana sredstva iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Očekuje se da će se sada još više kućanstava odlučiti za primjenu Sunčeve energije jer će ugradnja malih postrojenja postati jednostavnija.
 

Koji su uvjeti?

Da bi se ostvarilo pravo na pojednostavljeni postupak valja zadovoljiti sljedeće uvjete:
• postrojenje se mora graditi na postojećoj obiteljskoj kući, vikendici ili pripadajućem zemljištu
• proizvedena energije mora se isključivo koristiti za vlastitu potrošnju
• instalirana snaga ne smije prelaziti 20 kW.

Do sada je za postavljanje bilo kakvih sunčanih elektrana ili solarnih toplinskih sustava bila potrebna građevinska dozvola, što je za mnoga kućanstva predstavljalo nepremostivu i neopravdanu prepreku. Sada se pak više ne zahtijeva ni građevinska dozvola i odobrenje glavnog projekta.
Također je i pojednostavljena i prijava takvog postrojenja. Tako se sada za postavljanje sunčane elektrane snage do 20 kW mora obavijestiti samo nadležnu osobu za građevinarstvo i prostorno planiranje u jedinici lokalne samouprave i odgovarajućeg operatora distribucijskog sustava. Takva obavijest mora se dostaviti najkasnije 14 dana prije gradnje postrojenja, a mora uključivati informacije o snazi i lokaciji postrojenja i projektna rješenja za konstrukciju, elektrotehnički i termotehnički dio s crtežima, shemama, proračunima, tehničkim specifikacijama i uputama za instaliranje kako bi se ostvario siguran rad i zaštita od povrata električne struje u javnu elektroenergetsku mrežu.
Uz to, 14 dana nakon završetka radova vlasnik objekta ili zemljišta na kojem se postrojenje nalazi i izvođač radova zajedno moraju potpisati izjavu da je ono pušteno pod napon i da je izvedeno u skladu s tehničkom dokumentacijom. Takva izjava mora se dostaviti nadležnoj osobi za građevinarstvo i prostorno planiranje u jedinici lokalne samouprave i odgovarajućem operatoru distribucijskog sustava, izvijestila je austrijska odvjetnička kuća Schoenherr.

TAGOVI