Cijela vječnost do sunčanih elektrana i vjetroelektrana

Autor: B.L. Objavljeno: 28.07.2022. 🕜 12:18 Lokacija: Zagreb

Hrvatska je na europskom dnu po brzini ishođenja dozvola za obnovljive izvore

Hrvatska je na dnu ljestvice europskih zemalja kada se promatra vrijeme potrebno za razvoj projekata obnovljivih izvora. Prema analizi koju je u studiji pod nazivom 'Priprema, pozor, sad: Europska utrka za vjetrom i Suncem' objavio britanski neovisni energetski 'think tank' Ember, u Hrvatskoj je za razvoj prosječne kopnene vjetroelektrane potrebno čak 10 godina, a za razvoj sunčane elektrane četiri godine. Pri tome se pod pojmom 'razvoj' u spomenutoj studini podrazumijeva vrijeme za ostvarivanje projekta koje je potrebno za ishođenje svih mogućih dozvola i odobrenja kako bi se postrojenje moglo izgraditi i pustiti u pogon.

Spomenuta studija izrađena je na osnovi podataka iz izvješća Međunarodne agencije za energiju (IEA) o primjeni obnovljivih izvora za 2021. godinu, statističkih podataka strukovne udruge WindEurope za 2021. i njezinih predviđanja za razdoblje 2022. - 2026. 

Tih 10 godina, koliko u Hrvatskoj traje ostvarivanje projekta vjetroelektrane je čak pet puta dulje od roka koji je u zemljama Europske unije za to preporučen, dok je taj rok kod sunčanih elektrana 'samo' dvostruko dulji. Najkraći rok za ostvarivanje vjetroelektrane u zemljama EU-a je u Rumunjskoj, samo 30 mjeseci. S druge strane, taj rok ni u jednoj od analiziranih 18 zemalja nije kraći od 24 mjeseca, a na te zemlje otpada čak 96% ukupne instalirane snage europskih kopnenih vjetroelektrana. 

Kada je pak riječ o sunčanim elektranama, do njih se najbrže dolazi u Litvi, a od 12 analiziranih zemalja, samo u njih tri (Belgiji, Litvi i Rumunjskoj) je vrijeme za ishođenje dozvola i odobrenja za sunčanu elektranu kraće od 'europskog cilja' od 24 mjeseca. Istodobno, na analiziranih 12 zemalja otpada 91% ukupne instalirane snage sunčeanih elektrana u zemljama EU-a. Pri tome je najzanimljivije što je u tih 12 zemalja obuhvaćena i Hrvatska koja se uistinu ne može pohvaliti većom instaliranom snagom sunčanih elektrana.


TAGOVI