CROPEX pokreće dražbe za jamstva podrijetla električne energije

Autor: N.D. Objavljeno: 31.07.2019. 🕜 11:49 Lokacija: Zagreb

Novac će se slijevati u fond za isplatu poticaja

Hrvatska burza energije CROPEX pokreće dražbe certifikata jamstava podrijetla električne energije koje će provoditi preko IT trgovačke platforme za održavanje dražbi. U skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, HROTE je kao voditelj EKO bilančne grupe koju čine povlašteni proizvođači električne energije u sustavu poticanja, s početkom 2019. godine 30% proizvedene električne energije započeo prodavati na tržištu električne energije i to putem dan unaprijed i unutardnevnog tržišta CROPEX-a, objavila je burza.


Tržišna prodaja

Prelaskom na tržišnu prodaju električne energije od strane HROTE-a, otvorila se mogućnost uspostave sustava prodaje jamstava podrijetla električne energije na tržišnim osnovama, upravo za električnu energiju proizvedenu od strane povlaštenih proizvođača u sustavu poticanja te prodanu na CROPEX-ovim tržištima. Isto je formalno omogućeno kroz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji te Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije.


Sukladno dogovorenoj suradnji između HROTE-a i CROPEX-a, predmetna jamstva podrijetla prodavat će se na dražbama koje će organizirati CROPEX. HROTE će za dio električne energije povlaštenih proizvođača u sustavu poticanja koja je putem EKO bilančne grupe prodana na tržištu električne energije izdavati jamstva podrijetla električne energije, koja će se prodavati na tržištu putem dražbi jamstava podrijetla.


Sredstva za poticaje

Nakon zaključenja dražbe, prikupljena sredstva od strane prodaje jamstava podrijetla će se prenositi u fond sustava poticanja, dok će se s druge strane prodana jamstva podrijetla na dražbama prenositi s HROTE-ovog računa u hrvatskom registru jamstva podrijetla na korisničke račune sudionika dražbe. Sudionici dražbe biti će dužni s CROPEX-om sklopiti Ugovor o sudjelovanju na dražbi jamstva podrijetla, a sukladno Pravilima o provođenju dražbi jamstava podrijetla električne energije koje donosi CROPEX.

TAGOVI