Dijelovi Beograda mogli bi se grijati na geotermalnu energiju

Autor: N. D. Objavljeno: 04.06.2024. 🕜 11:38 Lokacija: Beograd (Srbija)
  • Pogled na mostove na Savi u Beogradu (foto: BL, listopad 2019.)

• Beograd, Srbija, Sava
    Izvor: B.L.

Korak prema istražnim bušotinama u srpskoj metropoli

Komunalna tvrtka Beogradske elektrane raspisala je natječaj za treću fazu istraživanja geotermalnog potencijala podzemnih vodnih resursa na području nekoliko toplana i kotlovnica u sastavu ove tvrtke. U ožujku  je direktor tvrtke Vanja Vukić rekao je da ta tvrtka s Rudarsko-geološkim fakultetom provode istraživanja geotermalnih resursa na lokacijama njihovih postrojenja. Preliminarni rezultati pokazali su da postoji mogućnost korištenja geotermalne energije kao izvora energije na više lokacija, pa je namjera da se u budućnosti primijeni u toplanama Borča, Batajnica i Dunav.

U prethodnom razdoblju, u prvoj fazi, razmatrana je perspektiva iskorištavanja geotermalnih resursa na dvadeset i dvije odabrane toplane i kotlovnice prema procijenjenoj dubini geotermalnih ležišta, temperaturi i procijenjenoj količini geotermalne vode. U analizu su uključene i lokacije predviđene za izgradnju novih toplana, a kako se navodi, od ukupnog broja analiziranih lokacija tri lokacije su odabrane kao najperspektivnije za provođenje detaljnih istraživanja s krajnjim ciljem definiranja lokacije i uvjeti za izvođenje prve geotermalne istražne bušotine.

Detaljna istraživanja u okviru druge faze obavljena su na lokacijama TO Batajnica, TO Borča i TO Dunav. Na sve tri lokacije, kako stoji u natječajnoj dokumentaciji, ocjenjivan je potencijal uvjeta za iskorištavanje geotermalnih resursa u energetskom, tehničko-tehnološkom i ekonomskom smislu.

U trećoj fazi potrebno je izvršiti verifikaciju, rekalibraciju i dopunu konceptualnog prognostičkog modela eksploatacije geotermalnih resursa. S tim u vezi potrebno je prikupiti, obraditi i interpretirati veliki broj podataka na terenu, odnosno organizirati i uspostaviti terenska istraživanja, piše EKapija.

 

TAGOVI