Dodjela tržišne premije za veće projekte obnovljivih izvora

Autor: B.O. Objavljeno: 04.04.2022. 🕜 08:34 Lokacija: Zagreb

HROTE je raspisao javni poziv za prikupljanje ponuda

Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) je 30. ožujka, na temelju Programa potpore koji je odobrila Europska komisija, raspisao javni poziv za prikupljanje ponuda za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora sustavom tržišne premije

Tržišna premija je sustav poticanja u kojem HROTE isplaćuje tržišnu premiju, odnosno razliku između ugovorene referentne vrijednosti i tržišne cijene električne energije. 

Ukupna kvota za nove projekte iznosi 630 MW, što je približno 60 posto trenutnog portfelja u sustavu poticanja koji vodi HROTE, objavljeno je na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR).

 

Inovativne tehnologije 

Među glavnim značajkama javnog poziva ističe se kako je on otvoren za tehnologije obnovljivih izvora, tj. sunčane elektrane veće od 500 kW, hidroelektrane veće od 500 kW do uključivo 10 MW, vjetroelektrane veće od tri MW, elektrane na biomasu veće od 500 kW do uključivo pet MW, elektrane na bioplin veće od 500 kW do uključivo dva MW te geotermalne elektrane veće od 500 kW. 

Zatim, javni poziv propisuje uvjete koje projekti moraju ispuniti da bi mogli podnijeti ponudu i traje 60 dana, nakon čega će se raspisati javni natječaj u trajanju od 15 dana kada će se moći predati ponude. 

Javni natječaj bit će otvoren isključivo za nove projekte, i to, po tehnologijama, za 300 MW vjetra i sunca, po osam MW za biomasu i bioplin, četiri MW za male hidroelektrane te 10 MW za geotermalne elektrane. Valja naglasiti kako mogu sudjelovati i oni projekti obnovljivih izvora koji koriste inovativne tehnologije, čiji razvoj financiraju fondovi Europske unije za razvoj inovativnosti, sukladno propisanim uvjetima. 

Na javnom natječaju mogu sudjelovati nositelji projekta koji su prethodno ishodili lokacijsku ili građevinsku dozvolu, energetsko odobrenje i elektroenergetsku suglasnost za projekt proizvodnog postrojenja.

 

Trajni pogon 

Slijedom provedenog natječaja, HROTE donosi Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja, a koja se temelji na najpovoljnijoj ponuđenoj referentnoj vrijednosti, sve do popunjavanja kvote za pojedine tehnologije.

S nositeljima projekata, čije ponude su ocijenjene dobitnima, sklopit će se ugovor o tržišnoj premiji na 12 godina od aktivacije ugovora, pri čemu nositelji projekta imaju četiri godine za izgradnju proizvodnog postrojenja, puštanje u trajni pogon i stjecanje statusa povlaštenog proizvođača. 

Ako bi sve kvote iz ovog javnog poziva bile popunjene i postrojenja realizirana, Hrvatska bi tako dobila oko 1,5 TW h nove obnovljive energije godišnje. 

Javni poziv dostupan je ovdje.

power and energy masters

TAGOVI