Dosegnuta kvota od 10 MW za FN elektrane

Autor: B.L. Objavljeno: 28.12.2012. 🕜 11:54 Lokacija: Zagreb

Priključna snaga projekata integriranih FN elektrana u Hrvatskoj premašila je 10 MW pa je dosegnuta propisana kvota

Hrvatski operator tržišta energije izvijestio je da je još 12.10.2012. godine sa svim zaprimljenim zahtjevima za sklapanje ugovora o otkupu električne energije iz integriranih fotonaponskih elektrana (tj. onih koje su postavljene na postojeće zgrade) dosegnuta kvota ograničenja koju propisuje Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 63/2012, 121/2012 i 144/2012). Naime, prema podacima HROTE-a, 14.12.2012. godine ukupna priključna snaga iz sklopljenih ugovora o otkupu električne energije iz integiranih FN elektrana (što ne znači da su projekti već dovršeni, odnosno u pogonu) iznosila je 8,09 MW, a priključna snaga  iz zaprimljenih zahtjeva za sklapanje ugovora o otkupu koji su u postupku rješavanja 1,92 MW. To znači da ukupna snaga hrvatskih FN elektrana (izgrađenih i u gradnji) iznosi 10,01 MW, odnosno da je premašena propisana kvota. U skladu s time, HROTE ističe da će nastaviti sklapati ugovore samo s onim postrojenjima za koje su zahtjevi zaprimljeni do 12.10.2012. godine. 
Inače, kvota za neintegrirane FN elektrane (tj. za one koje su izgrađene na zemljištu, kao samostalne građevine) od 5 MW još nije dosegnuta, jer je 14.12.2012. priključna snaga iz sklopljenih ugovora o otkupu električne energije za takva postrojenja iznosila 0,50 MW, a iz zaprimljenih zahtjeva za sklapanje ugovora o otkupu koji su u postupku rješavanja 3,87 MW.
Vezano uz to, treba spomenuti i da je snaga hrvatskih vjetroelektrana (ukupno devet postrojenja) potkraj 2012. godine dosegnula 130 MW, a da je u postupku ostvarivanja još šest projekata ukupne snage 136 MW. To znači da bi se moglo očekivati skoro udvostručenje snage hrvatskih vjetroelektrana.
Isto tako, prema podacima HROTE-a, ukupna snaga osam hrvatskih termoelektrana na bioplin koje su potkraj 2012. godine bile u pogonu i imale status povlaštenog proizvođača dosegnula je 7,135 MW, čemu treba dodati još 2,5 MW iz elektrane na deponijski plin u sklopu Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba. Uz to, snaga termoelektrana na biomasu istodobno je dosegnula 6,69 MW. 
U svakom slučaju, tijekom 2013. godine može se očekivati priključivanje novih postrojenja na obnovljive izvore na hrvatski elektroenergetski sustav, odnosno njihovo puštanje u komercijalni pogon i stjecanje statusa povlaštenog proizvođača. 

TAGOVI