EK je Sloveniji odobrila program potpora za obnovljivce

Autor: N. D. Objavljeno: 13.06.2023. 🕜 11:57 Lokacija: Ljubljana (Slovenija)
  • Simbol zaštite okoliša, obnovljivih izvora, zelenoga (izvornik: violetkaipa / Shutterstock, 2013.)

• obnovljivi izvori, zaštita okoliša, zelena energija
    Izvor: violetkaipa / Shutterstock

Čak 150 mil. eura potpora za obnovljive izvore energije i pohranu krenut će već u rujnu

Slovensko Ministarstvo zaštite okoliša, klime i energetike obavijestilo je Europsku komisiju o novoj mjeri potpore ulaganjima za poticanje proizvodnje električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora te skladištenja električne i toplinske energije. Ministarstvo je 9. lipnja dobilo pozitivno rješenje o usklađenosti potpore s unutarnjim tržištem Europske unije.

Potpora se dodjeljuje kao državna potpora prema usvojenom Privremenom okviru, čiji je cilj omogućiti državama članicama da riješe problem nedostatka likvidnosti s kojim se suočavaju poduzeća koja su izravno ili neizravno pogođena ozbiljnim poremećajem u gospodarstvu izazvanim vojnom agresijom Rusije na Ukrajinu.

Nakon primitka odluke, prijedlog uredbe bit će proslijeđen Vladi Republike Slovenije na usvajanje, čije se usvajanje očekuje do kraja ovog mjeseca. Uredbom se pobliže uređuje način, postupak i uvjeti dodjele potpore, vrste energetskih tehnologija proizvodnih uređaja, granice instalirane snage za pojedine proizvodne uređaje, vrste korisnika potpore, intenzitet i iznos potpore, izvješćivanje i praćenje provedba mjere. Korisnici potpore za ulaganje bit će pravne osobe, zadruge, fizičke osobe koje obavljaju djelatnost stjecanja dobiti i samoupravne mjesne zajednice.

Ulaganja u nove proizvodne pogone bit će prihvatljiva za potporu temeljem instalirane snage i za različite tehnologije za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, skladištenje električne i toplinske energije te proizvodnju toplinske energije iz obnovljivih izvora energije. Za potporu će biti na raspolaganju 150 milijuna eura, a javni poziv bit će pripremljen u rujnu, a provodit će ga Centar za potporu Borzen. Uskoro slijede novi poticaji za obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i smanjenje energetskog siromaštva.

TAGOVI