EK poziva Litvu da u potpunosti prenese Direktivu o energiji iz obnovljivih izvora

Autor: B. O. Objavljeno: 01.06.2023. 🕜 13:06 Lokacija: Bruxelles (Belgija)
  • Obnovljivi izvori: sunčane elektrane, vjetroelektrane i biodizel (izvornik: Shutterstock, 2013.)

• obnovljivi izvori, sunčane elektrane, vjetroelektrane, biomasa, biodizel
    Izvor: Shutterstock

Litva je dosad samo djelomično prenijela direktivu i ima dva mjeseca da ispravi stanje i obavijesti Komisiju o njezinu potpunom prenošenju

U svojem redovitom paketu odluka o povredama Europska komisija poduzima pravne radnje protiv članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, koje se odnose na različite sektore i područja politika EU-a, nastoji osigurati pravilna primjena prava Unije u korist građana i poslovnih subjekata.

EK je tako danas odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Litvi  jer nije u potpunosti prenijela pravila EU-a o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora utvrđena u Direktivi (EU) 2018/2001. Tom je direktivom utvrđen pravni okvir za razvoj obnovljivih izvora u djelatnostima električne energije, grijanja i hlađenja te prometa u EU-u. 

U njoj je postavljen obvezujući cilj EU-a od najmanje 32 posto energije iz obnovljivih izvora do 2030. i navedene su mjere za osiguravanje isplative potpore za energiju iz obnovljivih izvora te pojednostavnjivanje administrativnih postupaka za projekte u tom području.

 

Službena opomena 

Osim toga, javlja EK, tom se direktivom olakšava sudjelovanje građana u energetskoj tranziciji i utvrđuju konkretni ciljevi za povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora u djelatnostima grijanja i hlađenja te u prometu do konca ovog desetljeća. 

Rok za prenošenje te direktive u nacionalno pravo istekao je 30. lipnja 2021. godine. Komisija je u srpnju te godine Litvi poslala službenu opomenu. Litva je dosad samo djelomično prenijela Direktivu i ima dva mjeseca da ispravi stanje i obavijesti Komisiju o njezinu potpunom prenošenju. 

U protivnom, Komisija može uputiti predmet protiv nje Sudu Europske unije.

TAGOVI