EU i Japan jačaju suradnju u području vodika

Autor: B.O. Objavljeno: 06.12.2022. 🕜 08:55 Lokacija: Tokio (Japan)

Dodatni poticaj inovacijama i razvitku međunarodnog tržišta vodika

Europska unija i Japan početkom prosinca potpisali su Memorandum o suradnji, jačajući time suradnju u području vodika i dajući dodatni poticaj inovacijama i razvitku međunarodnog tržišta vodika. 

EU i Japan, predvodnici u vodikovoj energetskoj tehnici, zajedničkim će radom napredovati prema održivoj i cjenovno pristupačnoj proizvodnji, trgovini, prijevozu, skladištenju, distribuciji i korištenju vodika iz obnovljivih izvora i niskougljičnog vodika. Suradnja će biti poticaj uspostavi transparentnog globalnog tržišta vodika utemeljenog na pravilima, bez narušavanja natjecanja na tržištu i u investicijama, izvijestila je Europska komisija

Memorandum su u Tokiju potpisali povjerenica za energetiku Kadri Simson i japanski ministar gospodarstva, trgovine i industrije Yasutoshi Nishimura.

 

Najbolje prakse 

Obje su se strane već obvezale na postizanje klimatske neutralnosti do 2050. i ubrzavanje prelaska na čistu energiju, kako je istaknuto u Zelenom savezu EU-a i Japana. Vodik može biti ključan doprinos zelenoj tranziciji i energetskoj sigurnosti. 

U memorandumu se navodi niz područja u kojima se vlade, industrijski akteri, istraživačke institucije i lokalne vlasti u EU-u i Japanu potiču na suradnju, kao što su politike, propisi, poticaji i subvencije te rad na zajedničkim standardima i certificiranju, među ostalim, na međunarodnoj razini. 

Zatim, primjeri najbolje prakse i iskustva stečena u istraživanjima, razvoju, primjeni i demonstracijskim projektima u području vodika iz obnovljivih izvora i niskougljičnog vodika, ali i razvoj projekata, uključujući one u okviru inicijativa za multilateralnu suradnju, kojima je jedan od ciljeva pružanje potpore drugim zemljama svijeta te obrazovanje, usavršavanje, prekvalifikacija i strukovno obrazovanje i osposobljavanje, što će uključivati i razmjene.

 

Dugoročna ambicija 

EU i Japan održavaju vrlo razrađen dijalog o energetici, koji obuhvaća teme kao što su energetska sigurnost, energija vjetra na moru, ukapljeni prirodni plin (UPP), model tržišta električne energije, energetske tehnologije i nuklearna energija. 

Obje su si strane zadale dugoročnu ambiciju postizanja klimatske neutralnosti do 2050., a razgovara se i o jačanju suradnje u području emisija metana. 

Na sastanku na vrhu EU-a i Japana u svibnju 2021. osnovan je Zeleni savez, u kojem je vodik istaknut kao ključno područje buduće suradnje.

TAGOVI