Europske nevladine udruge pozivaju na pravednu energetsku tranziciju

Autor: N. D. Objavljeno: 10.10.2023. 🕜 08:05 Lokacija: Bruxelles (Belgija)
  • Ilustracija neto nultih emisija (izvornik: Lazyllama / Shutterstock, 2021.)

• klimatski ciljevi, emisije, ugljikov dioksid, zaštita okoliša
    Izvor: Lazyllama / Shutterstock

Ključno je veće sudjelovanje javnosti u predstojećim projektima akcelerirane energetske tranzicije

Vijeće Europske unije u ponedjeljak je službeno usvojilo revidiranu Direktivu o obnovljivim izvorima energije (RED), koja obvezuje zemlje članice na dostizanje 42,5% udjela zelene energije u ukupnoj potrošnji do 2030., u odnosu na dosadašnji cilj od 32%.

Vlade država članica obvezale su se do srpnja 2024. značajno ubrzati postupak dobivanja dozvola za projekte obnovljive energije te stvoriti infrastrukturu i potencijal za proizvodnju obnovljivih izvora energije koji su Europi sada hitno potrebni. 

"Odgovorna provedba revidiranog RED-a ubrzat će razvoj i integraciju obnovljivih izvora energije, a pritom smanjiti njen utjecaj na okoliš i poticati društvenu inovativnost. S druge strane, lošom ili nedosljednom provedbom riskira se usporavanje razvoja obnovljivih izvora energije te slabljenje zaštite okoliša odnosno mjera protiv klimatskih promjena", upozoravaju europske zelene udruge. 

Ključna je važnost uključivanja organizacija civilnog društva i njihovih resursa kako bi razvoj i integracija obnovljivih izvora energije u državama EU bili u skladu s ograničenim resursima i potrebama prirode i ljudi.

 
Europski NGO-i za građansku energetiku 

 

Ovim povodom 50 organizacija i mreža civilnog društva potpisalo je Manifest kojim se predlaže sveobuhvatan pristup povećanju udjela obnovljive energije koji je u skladu s ekosustavima i lokalnim zajednicama.

U zajedničkom manifestu organizacije civilnog društva iz cijele Europe zajednički iznose 5 zahtjeva:

  1. Osigurati povećanje upotrebe obnovljive energije temeljeno na zdravim ekološkim kriterijima.
  2. Unaprijediti planiranje i odobravanje projekata s većom transparentnošću i sudjelovanjem javnosti.
  3. Osigurati odgovarajuće digitalne i ljudske resurse za ispunjavanje novih ubrzanih rokova za izdavanje dozvola.
  4. Povećati potporu energetskim zajednicama kako bi energetska tranzicija bila pravedna i pravična.
  5. Donijeti strateške politike i osigurati ulaganja kako bi energetska tranzicija bila učinkovitija.

Ovaj Manifest potpisalo je 50 organizacija civilnog društva, uključujući razne europske i međunarodne mreže te nevladine organizacije s različitim poljima djelovanja, od prava okoliša i zaštite bioraznolikosti do energetskih i klimatskih politika. Od hrvatskih potpisnika ističe se Društvo za održivi razvoj DOOR

TAGOVI