FZOEU: po korisniku do 1,4 milijuna kuna za obnovljive izvore

Autor: B.O. Objavljeno: 30.03.2022. 🕜 08:25 Lokacija: Zagreb

Javni poziv je objavljen, a prijave kreću 12. travnja

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) danas je objavio Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora koji je namijenjen raznim pravnim osobama. Proračun tog poziva je 100 milijuna kuna, a zbog velikog zanimanja mogućih korisnika zaprimanje prijava kreće 12. travnja u 9 sati, umjesto najavljenog 31. ožujka. 

Poziv Fonda otvoren je za jedinice regionalne i lokalne samouprave, tijela državne uprave, ostale proračunske i izvanproračunske korisnike, ustanove, zadruge, trgovačka društva, obrtnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatne iznajmljivače, kao i za samostalne djelatnosti te ostale pravne subjekte, osim udruga. Također, mogu se prijaviti suvlasnici višestambenih zgrada putem svojih upravitelja, ali i vjerske zajednice. 

Važno je da se sustav ugrađuje na građevinu koja nije oštećena u potresu, a pojedini korisnik će uspješnom prijavom za svoj projekt moći osigurati najviše do 1,4 milijuna kuna, izvijestio je FZOEU.

 

Priključna snaga 

"Korisnicima će za nabavu i ugradnju sustava na jednoj ili više lokacija na raspolaganju biti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, ovisno o statusu lokacije na kojoj se provodi projekt. Sustavi za koje je moguće dobiti sufinanciranje su dizalice topline, sunčani toplinski kolektori korisnog djelovanja najmanje 70 posto, kotlovi na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotlovi korisnog djelovanja najmanje 87 posto te integrirane fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju. Elektrane se sufinanciraju u izoliranom (off-grid) ili u mrežnom pogonu. Stupanj korisnog djelovanja fotonaponskih modula ne smije biti manji od 18 posto, a opravdana snaga (koja obuhvaća pripadnu potkonstrukciju i DC razvod) je najviše do 50 posto veća od vrijednosti odobrene priključne snage u smjeru predaje u mrežu", objavljeno je na stranicama FZOEU-a

Osim za ugradnju sustava, korisnici sredstva mogu dobiti i za izradu glavnog projekta, koji je jedan od obveznih dokumenata za sve planirane mjere, bez obzira na instalirane nazivne snage sustava. 

Za projekt je moguće dobiti do 40 posto opravdanog troška izrade, tj. najviše do 70 tisuća kuna po lokaciji, a moguće je i njegovo retroaktivno sufinanciranje, ako nije stariji od 24. rujna 2020. godine, od kada se počeo primjenjivati Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama.

 

Tri kišna dana 

Glavni projekt za sunčanu elektranu u mrežnom pogonu, osim propisanih sastavnica, obvezno treba sadržavati i proračun planirane godišnje proizvodnje elektrane s energetskom bilancom (proizvodnja/potrošnja) te iskazanim udjelom električne energije koja se predaje u mrežu. U slučaju off-grid elektrane, treba uzeti u obzir da se akumulatorska baterija treba dimenzionirati za kapacitet od najmanje tri kišna dana. 

Kako je riječ o složenim projektima, kvaliteta njihovog postavljanja izuzetno je važna i za sigurnost i za ispravan rad sustava. Upravo zato se uz opremu i projektiranje sufinancira i provedba stručnog nadzora i to s do 40 posto, tj. najviše 56 tisuća kuna po lokaciji. 

Kako bi se prijavili, zainteresirani korisnici trebaju na vrijeme pripremiti svu potrebnu dokumentaciju, snimiti ju na prijenosni uređaj za pohranu podataka (npr. USB) te ju poslati preporučenom poštom ili osobno donijeti u prijamni ured Fonda od 12.travnja od 9 sati. Prijave će biti obrađivane redoslijedom zaprimanja, do trenutka iskorištenja sredstava.

power and energy masters

TAGOVI