Geotermalna elektrana ostala bez državnih poticaja

Autor: N.D. Objavljeno: 22.02.2022. 🕜 09:58 Lokacija: Zagreb

Upravni spor protiv HERA-inog rješenja blokirao je isplate za isporučenu energiju

Geotermalna elektrana u Velikoj Cigleni odlukom HROTE-a ostala je bez državnih poticaja za proizvodnju zelene energije, a glavni razlog je međuvlasnički spor koji se rješava sudski. Iz HROTE-a navode da su s društvom Geoen sklopili ugovor o otkupu električne energije 20. ožujka 2012., a Geoen je započelo s fakturiranjem računa za isporučenu električnu energiju u ožujku 2019. Dragan Jurilj kaže da im je HROTE ostao dužan 105 milijuna kuna za isporučenu energiju.

Tijekom 2020. i 2021. godine pokrenuti brojni sudski i upravni sporovi između imatelja poslovnih udjela u Geoenu u vezi vlasničkih i upravljačkih prava koji su, među ostalim, rezultirali time da je Geoenu, potpisniku ugovora o otkupu s operatorom tržišta, pripojeno društvu Geothermal solutions i brisano iz sudskog registra, dok je gospodarska cjelina geotermalne elektrane prenesena na društvo Geo power energy development. u srpnju 2021. godine Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) donijela rješenje kojim je odobren zahtjev Geo power energy developmenta za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, tako da se umjesto nositelja projekta Geoen, označava Geo power energy development, piše Jutarnji. 

Sudski postupci

S obzirom da je protiv tog rješenja HERA-e pokrenut upravni spor i da nije postalo pravomoćno, HERA rješenje još nije dostavila operatoru tržišta. HROTE navodi i da je 30. srpnja 2021. Geo power energy development podnio zahtjev za sklapanje ugovora o prijenosu ugovora o otkupu električne energije koji je operator tržišta sklopio s društvom Geoen. Pet dana kasnije, nabrajaju iz HROTE-a kronološki, 4. kolovoza 2021., Operator tržišta zaključkom je pozvao podnositelja zahtjeva na dostavu rješenja HERA-e s iskazanom klauzulom pravomoćnosti tog rješenja. 

"S obzirom da Geo power energy development nije dostavio rješenje s iskazanom klauzulom pravomoćnosti jer se vodi upravni spor, dana 31.kolovoza 2021. operator tržišta donio je rješenje o odbacivanju zahtjeva", navode iz HROTE-a, uz dodatak da Geo power energy development podnosi žalbu na navedeno rješenje te 6. rujna 2021. operator tržišta upućuje predmet Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja kao drugostupanjskom tijelu na odlučivanje. Taj postupak je u tijeku.

TAGOVI