Geotermalni potencijal u Velikom Korenovu

Autor: B.O. Objavljeno: 01.04.2021. 🕜 10:11 Lokacija: Bjelovar

Voda iz nove bušotine planira se koristiti i za toplanu koja bi grijala grad, kaže Dario Hrebak

Na temelju provedenih specijalističkih naftno-geoloških analiza i dostupnih podataka, zaključeno je da postoji značajan geotermalni potencijal na lokalitetu u Velikom Korenovu, koji bi istražnim radovima na budućoj proizvodnoj geotermalnoj bušotini trebali biti i definirani, javlja Grad Bjelovar

"Govoreći o pametnom gradu, kao i o zelenoj održivoj ekonomiji, odlučili smo se za realizaciju bjelovarskih toplica. Poznato je već desetljećima da Bjelovar leži na izvorima tople vode, no do sada se ništa po tom pitanju nije potezalo. Upravo radi spoznaje o količini te tople vode, odlučili smo se za dodatni projekt koji radimo s Geotehničkim fakultetom u Varaždinu. Riječ je o gradnji nove bušotine na dubini od oko 1500 metara. To indicirano geotermalno ležište, koje je klasificirano u srednjetemperaturna ležišta s temperaturom od oko 70 stupnjeva, ima potencijal za iskorištavanje u gospodarske svrhe. Bušotina se nalazi oko 800 metara od postojeće iskopane za buduće toplice. Dobivenu vodu iz nove bušotine planiramo koristiti za toplanu koja bi trebala grijati grad, a zamišljeno je da se provede po trasi stare pruge. Nadalje, koristit će se za grijanje industrijskih hala te poljoprivrednu proizvodnju, točnije grijanje staklenika", pojasnio je gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak prilikom obilaska terena budućih Termi.

 

Povrat sredstava 

Prema procjenama, vrijednost ulaganja u novu bušotinu, koja će se nalaziti u blizini prve, no s druge strane ceste, iznosi gotovo 20,3 milijuna kuna. 

"Istraživanje će se provoditi prema Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, a natječaj je za to dobila gradska tvrtka Terme Bjelovar. Dozvola je izdana na rok od pet godina, s vrlo zahtjevnim radovima koji se odnose na svaku godinu. Prema našim izračunima, povrat sredstava uloženih u bušotinu te njezino korištenje sa srednjim kapacitetom od osam mjeseci na godinu, dogodio bi se za četiri do pet godina, uz uvjet da imamo korisnike", zaključio je Mladen Škrlec, stručnjak za geotermička istraživanja.

TAGOVI