Grad Zagreb konačno donosi Program za masovniju primjenu fotonapona u Zagrebu

Autor: N.D. Objavljeno: 20.10.2021. 🕜 10:01 Lokacija: Zagreb

Grad planira 50 MW fotonapona na krovovima građana i poduzetnika do 2024.

Na ovotjednoj sjednici Gradske skupštine grada Zagreba naći će se gradonačelnikov prijedlog donošenja Programa "Integrirane sunčane elektrane na zgradama javne namjene, višestambenim zgradama i obiteljskim kućama te poduzetništvu na području Grada Zagreba“ za razdoblje 2022 -2024.". Cilj je realizacija 50 MW integriranih FN elektrana u tom razdoblju, što je veliko povećanje u odnosu na dosadašnju situaciju. Grad trenutno ima fotonaponske elektrane na 21 ustanovi a od 2012. do rujna ove godine njihova snaga je 663 kW a prosječna proizvodnja 735.000 kW s prihodom 860.000 kn. U te elektrane ukupno je uloženo 8,75 milijuna kuna. 

Programom, koji će voditi Grad u suradnji s REGEA-om će se omogućiti koordinirana priprema i izgradnja integriranih sunčanih elektrana na krovovima postojećih zgrada s konačnom svrhom osiguranja električne energije iz obnovljivih izvora. Preliminarnim analizama procijenjeno je oko 250 MW sunčanih elektrana na području Zagreba, a s početnih 50 MW planira se pokretanje privatnih investicija od oko 300 mil. kn i godišnja proizvodnja el. energije od oko 50 000 MWh te 100.000 t manje emisija CO2.  

Građanska energetika

Izgradnjom sunčanih elektrana omogućit će se smanjenje režijskih troškova, stvaranje preduvjeta za dekarbonizaciju samih zgrada, ostvarenje energetskih i klimatskih ciljeva kao i smanjenje emisija stakleničkih plinova povećanjem udjela obnovljivih izvora energije. U Programu se predviđa analiza izvodljivosti i provedba izgradnje na krovovima javnih zgrada uz zajamčenu otkupnu cijenu, odnosno ugovor o kupovini električne energije (npr. PPA s ESCO tvrtkama) uz uključivanje građana u financiranje elektrana. 

U planu je One-stop shop fizički solarni centar za samoopskrbu kao i savjetovanje i tehničko i pravno informiranje i konkretna pomoć poduzetnicima i građana. Za pripremu projekta koristit će se sredstva PVMax Programa, vrijednog 1,98 mil. eura, a ostatak iz proračuna. Kad je riječ o izgradnji na krovovima javnih ustanova kao što su škole, bolnice, domovi zdravlja i druge, predviđa se realizacija elektrana ukupne snage 10 MW do 2022. do 2024. što je povećanje od 1500%, stoji u dokumentu čija usvajanje se očekuje u skupštini. 

Na višestambenim i obiteljskim zgradama u planu je 10 MW, no tu u uredbama i zakonima nisu razrađene opcije za višestambene zgrade, kojima su obiteljske kuće faktički privilegirane. Za poduzetnike je previđena instalacija 30 MW, modelom bespovratnog financiranja i PPA modelom. Program bi trebao biti usvojen na Gradskoj skupštini.

TAGOVI