HEP traži partnere za razvoj projekata obnovljivih izvora energije

Autor: N.D. Objavljeno: 10.04.2019. 🕜 15:29 Lokacija: Zagreb

Pravne i fizičke osobe te jedinice lokalne samouprave mogu se javiti do kraja godine

HEP će do kraja godine držati otvorenim poziv za iskaz interesa za partnerstvu u razvoju projekata obnovljivih izvora energije, bilo kroz pripremu prostorno-planske dokumentacije, bilo kroz prodaju projakata. Poziv je namijenjen jedinicama lokalne samouprave i partnerima (pravnim i fizičkim osobama).


HEP zanimaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) zainteresirane za izgradnju sunčanih elektrana čiji će se doprinos u razvoju i izgradnji Projekta očitovati kroz zajedničku pripremu prostorno-planske dokumentacije potrebne plohe za projekte sunčanih elektrana, površine veće od 100.000 m2. Prednost u odabiru imat će lokacije s većim brojem sunčanih sati i boljim mikrolokacijskim uvjetima. Modeli i načini suradnje, kao i poželjni uvjeti odabira plohe za izgradnju sunčane elektrane, bit će definirani naknadno sporazumima o suradnji s jedinicama lokalne samouprave.

Također, poziv se upućuje pravnim i fizičkim osobama zainsteresiranim za:

  •  Prodaju projekata neintegriranih (samostojećih) sunčanih elektrana u razvoju, snage uključivo i veće od 2 MW. Prednost pri odabiru, imat će Partneri koji imaju ishođenu pravovaljanu građevinsku dozvolu, lokacije koje imaju veći broj sunčanih sati i lokacije s boljim mikrolokacijskim uvjetima. U razmatranje će se uzeti Partneri koji imaju minimalno ishođenu lokacijsku dozvolu. 
  • Prodaju projekata vjetroelektrana u razvoju. Prednost pri odabiru imat će Partneri koji imaju ishođenu pravovaljanu građevinsku dozvolu i lokacije s više od 2.500 sati rada godišnje. U razmatranje će se uzeti Partneri koji imaju minimalno ishođenu lokacijsku dozvolu.
  • Prodaju projekata vjetroelektrana u pogonu. Prednost pri odabiru imat će lokacije s više od 2.500 sati rada godišnje. 
  • Prodaju projekata hidroelektrana u razvoju, snage uključivo i veće od 1 MW. Prednost pri odabiru imat će Partneri koji imaju ishođenu pravovaljanu građevinsku dozvolu. U razmatranje će se uzeti Partneri koji imaju minimalno ishođenu lokacijsku dozvolu. 
  • Prodaju projekata hidroelektrana u pogonu, snage uključivo i veće od 1 MW. 

Nakon primitka Pisma namjere s osnovnim podacima i obavljene preliminarne evaluacije projekata, HEP će odabranim partnerima uputiti zahtjev za slanjem detaljnijih informacija. HEP je otvoren za detaljnije informacije.

TAGOVI