HGK osnovao radnu skupinu za bioplin

Autor: N.D. Objavljeno: 21.06.2021. 🕜 09:51 Lokacija: Zagreb

Potencijali bioplina nisu potpuno iskorišteni a najveći mu je problem cijena

Osnovana je Radna skupina za bioplin pri HGK, a na čelu joj je Marija Šćulac Domac. Radna skupina će raditi na unaprjeđenju zakonodavnog okvira za bioplin, utvrdit će potencijal i benefite koje bioplin nudi za pojedini resor, te na temelju toga davati preporuke Vladi RH vezano uz donošenje strateških dokumenata, politika i mjera, kao i gradovima i općinama kako pokrenuti proizvodnju i korištenje bioplina u svojim sredinama po principima kružnog gospodarstva.

U radu Skupine sudjelovat će predstavnici resornih ministarstava (energetike, gospodarstva i klime, te poljoprivrede i prometa), Energetskog instituta Hrvoje Požar, HERA-e, HROTE-a, fakulteta (Agronomski i FSB), Hrvatske udruge poslodavaca, a njome će naizmjenično predsjedavati predstavnici HGK i HUPB-a. Odmah po osnivanju održan je i inicijalni sastanak Radne skupine kojem je glavni cilj bio utvrditi prioritetne aktivnosti kojima će se iskoristiti svi benefiti koje bioplin nudi, a koje su do sada bile fokusirane samo na proizvodnju električne energije.

Povezivanje resora

„Dodatnim vrednovanjem proizvodnje bioplina otvorit će se prilika uključivanja stočara i poljoprivrednih proizvođača u programe smanjenja CO2, što će im podići konkurentnost. Osim toga, bioplin može odigrati veliku ulogu i u dekarbonizaciji prometa. Smanjenje CO2, proizvodnja biometana, zelena radna mjesta, čist zrak i voda, uravnoteženje energetske mreže, diverzifikacija poljoprivrednih gospodarstava, proizvodnja organskog gnojiva i obnova kapaciteta – sve su to potencijali koje bioplin nudi, a koji nisu u potpunosti iskorišteni“, naglasio je Zoran Alavanja, voditelj Grupacije za bioplin koja djeluje u sklopu Zajednice obnovljivih izvora energije HGK. 

Marijan Cenger, predsjednik Hrvatske udruge proizvođača bioplina (HUPB), kazao je kako je bioplin vrlo specifična i kompleksna tema koja zadire u mnoge resore kao što su energetika, poljoprivreda, sektor gospodarenja otpadom. „Jedan od ciljeva Radne skupine svakako je i usklađivanje, odnosno međusobno povezivanje resora kako bi se objedinile koordinacije. Za početak trebamo odrediti prioritete i način funkcioniranja, a najveći problem trenutno je cijena bioplina“, smatra Cenger.

TAGOVI