Hibridna elektrana za londonsko smetlište

Autor: B.L. Objavljeno: 28.11.2017. 🕜 10:42 Lokacija: Nashua, New Hampshire (SAD)

Postrojenje će uključivati pohranu i povrat energije, anaerobni digestor s bioplinskom elektranom i sunčanu elektranu

Američki portal 'Renewable Energy World.com' je izvijestio da će britanska tvrtka Cory Riverside Energy graditi hibridno energetsko postrojenje u sklopu sustava za zbrinjavanje londonskog otpada. Postrojenje će uključitvati sustav za povrat energije, anerobnu razgradnju otpada, sunčanu elektranu i sustav za pohranu energije. Pri tome će se anaerobnom razgradnjom otpada proizvoditi bioplin koji će se u bioplinskoj elektrani pretvarati u električnu energiju, za pokrivanje vršne potrošnje, ali i toplinsku energiju koja će se koristiti za grijanje obližnjih naselja i poslovnih zgrada. Gradnja bi trebala početi 2021. i biti dovršena 2024. godine. 

TAGOVI