Hidroelektrane kao kraljice proizvodnje električne energije u veljači

Autor: N. D. Objavljeno: 25.03.2024. 🕜 11:23 Lokacija: Zagreb
  • RHE Velebit
    Izvor:

Hrvatska ima impresivan niskougljični elektroeneretski miks - sunčanih elektrana sve je više

U veljači su klimatološke i vremenske karakteristike u Hrvatskoj bile sličnije proljetnom nego zimskom mjesecu sa znatno višim temperaturama i smanjenom vjetrovitošću.

Mjesec je obilježila vrlo velika proizvodnja hidroelektrana iz dotoka vode uz punjenje akumulacija dok je TE Plomin bila izvan pogona cijeli mjesec, a RHE Velebit je imala značajan rad u crpno-turbinskom pogonu (potrošnja u crpnom pogonu iznosila je 13 GWh), objavilo je Udruženje OIEH u svom redovnom mjesečnom pregledu proizvodnje električne energije. 

Zbog uravnoteženja satne bilance bilo je potrebno vršiti povremenu razmjenu na interkonekcijama pa je uvoz električne energije iznosio 104 GWh, a izvoz 75 GWh, što je razlika u saldu na strani uvoza od 29 GWh.

NE Krško je radila punom snagom. Obnovljivi izvori energije su i ovaj mjesec proizveli više električne energije od termoelektrana na fosilna goriva (11 GWh više) i od hrvatskog dijela NE Krško (59 GWh više) čime su zauzeli drugo mjesto u energetskom miksu.

 
Maksimumi i minimumi zelene energije

 

Hidroelektrane su imale dominantnu ulogu u proizvodnji električne energije (612 GWh , 41,2%) uz punjenje akumulacija od 71 GWh.

Ostali OIE su ponovno zauzeli drugo mjesto (302 GWh, 20,7%) ispred neobnovljivih (301 GWh, 20,3%), ispred NE Krško (243 GWh, 16,3 %) i planiranog uvoza (29 GWh, 2,0%).

Maksimalna dnevna pokrivenost ukupne potrošnje energijom obnovljivih izvora u veljači je iznosila 83,6% (13. veljače), u čemu su hidroelektrane sudjelovale s 54,9%, a ostali OIE s 28,7%.

Minimalna dnevna pokrivenost ukupne potrošnje energijom obnovljivih izvora u veljači je iznosila 26,5 % (4. veljače), u čemu su hidroelektrane sudjelovale s 18,7 %, a ostali OIE s 7,8%.

 
Niska proizvodnja vjetroelektrana

 

Ukupna proizvodnja VE u veljači je iznosila 208 GWh, što predstavlja nisku proizvodnju za ovaj mjesec. Faktor korištenja snage je bio 26,3 % dok prosjek za ovaj mjesec u razdoblju 2011. do 2023. iznosi 34,1%. Do 1. ožujka 2024. u elektroenergetskom sustavu u pogonu je bilo 510,5 MW sunčanih elektrana, od čega je 498,2 MW bilo priključeno na distribucijsku, a 12,4 MW na prijenosnu mrežu. Ostvareni faktor korištenja snage SE u veljači 2024. je iznosio 4,9%. Vidljiva je dnevna povećana proizvodnja zbog produljenja dana (insolacije) tijekom veljače.

Na dan 1. siječnja 2024. godine, ukupna instalirana snaga elektrana u Hrvatskoj iznosila je 5.128 MW od čega obnovljivih 3.970 MW ili 77,6%neobnovljivih 1.128 MW ili 22,4%

Na prijenosnu mrežu je priključeno 4.285 MW (83,6%), a na distribucijsku mrežu 843 MW (16,4%). U raspoložive proizvodne kapacitete treba dodati udio u NE Krško (50%) od 348 MW. 

 

TAGOVI