HROTE raspisao natječaj za dodjelu premije i zajamčene cijene za male obnovljivce

Autor: N.D. Objavljeno: 16.11.2020. 🕜 12:55 Lokacija: Zagreb

Prihodovati se može ulaskom u kvotu kroz zajamčenu cijenu ili premiju

HROTE je 9. studenog raspisao javni natječaj za dodjelu tržišne premije i zajamčene otkupne cijene za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora za 2020. a u fokusu su manja postrojenja. Poticaji zajamčenom cijenom će se dodjeljivati za sunčane elektrane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW, elektrane na biomasu veće od 50 kW do uključivo 500 kW, kao i za bioplinska postrojenja iste snage, te hidroelektrane do 50 kW te hidroelektrane snagu uključivo 50 kW do 500 kW. 

Kvote


Za tržišnu premiju provodi se javni natječaj za postrojenja na biomasu i bioplin snage veće od 500 kW do uključivo 2 MW. 

Također, propisana je kvota natječaja za zajamčenu cijenu za fotonaponske elektrane veće od 50 kW do 500 kW 50.000 kW, s maksimalnom zajamčenom cijenom od 630 kn/MWh. Poticat će se kvota od 4.000 kWh hidroelektrana snage do 50 kW  s maksimalno 1.270 kn/MWh. Za kvotu od 5.000 kW, hidroelektrane snage od 50 kW do 500 kW računa se na maksimalnu referentnu cijenu zajamčenog otkupa 1.050 kn/Mwh. 

Zajamčena cijena

Zajamčenom cijenom poticat će se i 6.000 kW elektrana na biomasu snage veće od 50 do 500 kW i to cijenom do maksimalno 1.330 kn/MWh, dok je predviđeno i poticanje 7.000 kW bioplinskih postrojenja snage od 50-500 kW i to maksimalnom zajamčenom cijenom od 1.130 kn/MWh. 

Na tržišnu premiju može računati po 8.000 kW kogeneracija na biomasu i bioplin od 500 kW do uključivo 2 MW. Bioplinska postrojenja mogu dobiti maksimalno 1.120 kn/MWh, a bioplinska 1.080 kn/Mwh. 

Javni natječaj bit će otvoren 30 dana od objave, a nositelj projekta može dostaviti samo jednu ponudu za pojedino postrojenje tj. jedinicu, a minimalni broj ponuda za svaku grupu proizvodnih postrojenja je tri ponude. 

TAGOVI