Hrvatska krši EU zakonodavstvo u okolišu pogodujući projektima vjetroelektrana

Autor: N. D. Objavljeno: 26.01.2023. 🕜 14:42 Lokacija: Zagreb
  • Jedan od vjetroagregata VE Vrataruša iznad Senja (izvornik: viki2win / Shutterstock, 2015.)

• VE Vrataruša, vjetroelektrane, vjetroenergija
    Izvor: viki2win / Shutterstock

MINGOR ne mijenja štetnu praksu oko vjetroelektrana pa bi u roku od sva mjeseca država mogla završiti na sudu


Europska Komisija u danas objavljenom paketu o povredama europske regulative tzv. obrazloženim mišljenjem poziva Hrvatsku da pravilno primijeni Direktivu o staništima u vezi s odobravanjem projekata vjetroelektrana koji utječu na područja Natura 2000. Ako Hrvatska ne udovolji traženom u roku od sva mjeseca slučaj će završiti na Sudu Europske unije, što je svojevsrni presedan, jer se glavnina postupaka riješi prije suda. 

Direktiva o staništima zahtijeva da se projekti koji bi mogli značajno utjecati na područja Natura 2000, pojedinačno ili u kombinaciji s drugim planovima ili projektima, mogu odobriti tek nakon što se utvrdi da integritet dotičnih područja neće biti negativno pogođen.

Hrvatska nije pravilno primijenila Direktivu o staništima prilikom odobravanja izmjena određenih projekata vjetroelektrana. Konkretno, izmjene takvih projekata odobrene su bez osiguranja da neće negativno utjecati na integritet straništa. Komisija je poslala službenu opomenu Hrvatskoj još u svibnju 2020. da u roku od četiri mjeseca poduzme potrebne korake i promijeni praksu.

Napredak u dvije godine nije postignut

Unatoč određenom napretku, hrvatske vlasti nisu u potpunosti riješile sve pritužbe i odbile su poduzeti bilo kakve mjere za rješavanje utvrđenih problema, objavila je danas EK. Stoga je Komisija odlučila izdati obrazloženo mišljenje Hrvatskoj, koja sada ima dva mjeseca da odgovori i poduzme potrebne mjere. U suprotnom, Komisija može odlučiti uputiti slučaj Sudu Europske unije, što je rijetkost.

Naime, postupak ima tri koraka. Prvi je slanje službene opomene, a ako se stvar ne riješi tom opomenom šalje se obrazloženo mišljenje u kojem se traži da se osigura  sukladnost sa zakonodavstvom Unije. Ako država članica još uvijek ne surađuje, Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije. Većina se slučajeva riješi prije upućivanja Sudu.

Hrvatska je dobila i službenu opomenu jer nije u potpunosti izvijestila o postizanju ciljeva povećanja energetske učinkovitosti i udjelu energije iz obnovljivih izvora za 2020.

TAGOVI