Hrvatskim poljoprivrednicima se nudi 150 mil. kuna za obnovljive izvore

Autor: M.E. Objavljeno: 12.09.2018. 🕜 09:26 Lokacija: Zagreb

Potiče se proizvodnja električne i toplinske energije iz 'zelenih' izvora

Hrvatska Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) pozvala je poljoprivrednike da se prijave za natječaj u iznosu od 150 mil. kuna za korištenje obnovljivih izvora energije. Bespovratnim sredstvima bi se sufinancirala ulaganja u cilju povećanja energetske učinkovitosti, i to za postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije iz obnovljivih izvora, uključujući i biomasu, za potrebe poljoprivrednih gospodarstva. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati za dodatnih 20% ako: ulaganje provodi mladi poljoprivrednik, odvija se u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima ili ako je ulaganje povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima te ekološkom poljoprivredom. Najniža vrijednost bespovratnih sredstava po projektu iznosit će 5.000 EUR, a najviša milijun, osim za korisnike početnike, koji mogu dobiti maksimalno 100.000 EUR. Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za financijsku potporu, koji je bio produžen dva puta, je 30. studeni, dok se drugi dio zahtjeva mora podnijeti osam mjeseci nakon zaključenja sporazuma o financiranju i nakon završenog postupka nabave. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe registrirane u registru poljoprivrednika najmanje godinu dana u vrijeme podnošenja zahtjeva, a mladi poljoprivrednici (do 41 godine) mogu se upisati u registar poslovanja i manje od godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva. Ako je vrijednost ukupnih prihvatljivih troškova veća od 200.000 kuna, korisnik je dužan podnijeti poslovni plan koji će dokazati ekonomsku održivost projekta, a taj se poslovni plan treba pripremiti u skladu s uputama i pojašnjenjima danim uz poziv. Postrojenje za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije koja koristi obnovljive izvore energije u poljoprivrednim gospodarstvima mora imati instaliranu snagu manju ili jednaku priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva i planiranu godišnju proizvodnju manje ili jednaku godišnjoj potrošnji poljoprivrednih gospodarstava korištenjem potpore, navodi se u natječaju. Proizvedena električna i/ili toplinska energija mora se koristiti za potrebe kućanstva, dok se potencijalni višak može prenijeti u elektroenergetsku mrežu, bez zarade, i električnu energiju koristiti u razdobljima kada se ne proizvodi dovoljno energije.

TAGOVI