Izmijenjena je naknada za obnovljive izvore

Autor: B.L. Objavljeno: 18.05.2020. 🕜 09:38 Lokacija: Zagreb

Naknada je sada 10,5 lipa po kW h, a uvode se i brojni kriteriji za dodatna smanjenja

Donesena su još dva vrlo bitna podzakonska propisa za funkcioniranje sustava poticaja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije. U svakom slučaju, njihove odredbe oduševit će sve obveznika plaćanja naknade za obnovljive izvore i kogeneraciju koja je obvezni dio svih računa za električnu energiju.  

Novi iznos naknade 

Prema Odluci o izmjeni Odluke o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (NN 57/2020),   visina naknade za poticanje obnovljivih izvora i kogeneracije iznosi 0,105 HRK/(kW h) za sve krajnje kupce električne energije. Naravno, postoje i određene iznimke (npr. za krajnje kupce koji su obveznici ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova iznosi 0,021 HRK/(kW h)), a određeni krajnji kupci iz kategorije poduzetništva dobivaju pravu na umanjenje na osnovi njihovog električnog intenziteta. Uz to, iznos naknade ne uključuje porez na dodanu vrijednost.  

Izmjenu Odluke je donijela Vlada na osnovi Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/2015, 123/2016, 131/2017 i 111/2018), objavljena je u 'Narodnim novinama' od 15.5.2020. i na snagu stupa 1.7.2020. godine. 


Kriteriji za smanjenje naknade

Kako bi se odredili kriteriji prema kojima se krajnjim kupcima iz kategorije poduzetništva omogućava smanjenje naknade, donesena je i Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (NN 57/2020). Također ju je donijela Vlada i njezina je osnova također Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/2015, 123/2016, 131/2017 i 111/2018).

Njome se uređuju obvezan sadržaj zahtjeva za utvrđivanje ispunjenja uvjeta za plaćanje umanjene visine naknade za obnovljive izvore i kogeneraciju, dokazi i dokumentacija koju poduzetnik prilaže uz zahtjev, način i metodologija izračuna aritmetičke sredine bruto dodane vrijednosti poduzetnika i troškova za električnu energiju, izračun električnog intenziteta, granične vrijednosti i u odnosu na njih klasifikacija poduzetnika koji plaćaju umanjenu naknadu i način i metodologija izračuna umanjenja naknade.

Cilj umanjenja naknade je ostvarivanje konkurentnosti poduzetnika s visokim električnim intenzitetom i potrošnjom električne energije. U skladu s time, u čl. 8. Uredbe nalaze se Metodologije izračuna aritmetičke sredine bruto dodane vrijednosti poduzetnika i potrošnje električne energije (Metodologija izračuna aritmetičke sredine BDV-a i Metodologija izračuna aritmetičke sredine troška električne energije) i Metodologija izračuna umanjenja visine naknade. 

Uredba ima 18. članaka i tri priloga (Popis sektora prihvatljivih za smanjenje naknade, Popis sektora rudarstva i prerađivačke industrije koji nisu navedeni u prethodnom popisu, a prihvatljivi su za umanjenje naknade ako dokažu da imaju električni intenzitet veći od 20% i Zahtjev za umanjenje visine naknade). Objavljena je u 'Narodnim novinama' i stupa na snagu 1.7.2020. godine.

TAGOVI