Još jedna sunčana elektrana na dalmatinskim otocima

Autor: B.L. Objavljeno: 20.03.2023. 🕜 08:57 Lokacija: Zagreb
  • Fotonaponski moduli (izvornik: Adrian Matthiassen / Shutterstock, 2008.)

• fotonaponski moduli, fotonaponski sustavi, sunčane elektrane
    Izvor: Adrian Matthiassen / Shutterstock

Snaga SE Veli IŽ bit će oko 5 MW, a trebala bi biti dovršena do kraja godine

Do kraja godine na dalmatinskim bi otocima trebala biti izgrađena još jedna sunčana elektrana. Prema podacima koji se mogu pronaći na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, tvrtka Hudec plan iz Zagreba nedavno je izradila Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za SE Veli Iž snage 4,99 MW. Investitor u novu hrvatsku sunčanu elektranu je HEP.

Elektrana će se graditi na otoku Velom Ižu u Zadarskom arhipelagu i bit će priljučena na distribucijsku elektroenergetsku mrežu u trafostanici TS SE Veli Iž, čija je izgradnja predviđena idejnim rješenjem. Površina katastarske čestice na kojoj će se postrojenje nalaziti iznosi 268 182,00 m2, od čega je za postavljanje fotonaponskih modula predviđena površina oko 113 006,00 m2. Na osnovi spomenutog Elaborata može se zaključiti kako bi 10 010 FN modula nazivne vršne snage 605 W trebao isporučiti domaći proizvođač Solvis. Moduli bi trebali biti postavljeni na posebnu konstrukciju 'na dvije noge' ili 'na jednu nogu', na međusobnom razmaku 0,02 m, pod kutem 20 - 30 ° i orijentirani na jug (azimut 0 °).

Radi se o neintegriranoj sunčanoj elektrani koja će raditi paralelno sa srednjonaponskom distribucijskom mrežom. Planirana proizvodnja električne energije iznosi oko 8562 MW h godišnje. Očekivani datum završetka izgradnje je prosinac ove godine.

TAGOVI