Kako do male elektrane?

Autor: B.L. Objavljeno: 17.01.2020. 🕜 10:09 Lokacija: Zagreb

Donesen je ključan podzakonski propis

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je ključan podzakonski propis za gradnju malih, decentraliziranih i/ili distribuiranih postrojenja za proizvodnju toplinske i/ili električne energije. Riječ je o Pravilniku o kriterijima za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja (NN 5/2020) koji je objavljen u 'Narodnim novinama' od 15.1.2020., a na snagu stupa osam dana kasnije. Dakle, njime se uređuje problematika izdavanja energetskih odobrenja za tzv. male elektrane koje omogućavaju decentraliziranu i/ili distribuiranu proizvodnju energije, u pravilu za one na obnovljive izvore kao što su sunčane elektrane, vjetroelektrane, male hidroelektrane, geotermalne ili elektrane na biomasu.


Kako do energetskog odobrenja za malu elektranu? 

Njime se utvrđuju uvjeti i kriteriji za izdavanje energetskog odobrenja za mala decentralizirana i/ili distribuirana proizvodna postrojenja i za njihovu izgradnju. Odobrenje pri tome izdaje MZOE, a nakon njegovog ishođenje proizvodno postrojenje koje koristi obnovljive izvore ili visokoučinkovitu kogeneraciju može steći status povlaštenog proizvođača električne energije. No, za postrojenja koja se prema propisima koji uređuju gradnju smatraju jednostavnim građevinama nije potrebno ishoditi energetsko odobrenje. Isto tako, na istoj lokaciji može se izdati energetsko odobrenje za korištenje obnovljivih izvora za dva ili više proizvodnih postrojenja, ako za to postoje mogućnosti.
U novodonesenom Pravilniku podrobno su navedeni kriteriji za izdavanje energetskog odobrenja (članak 4.), sam postupak izdavanja (čl. 5. - 10.) i rokovi njegovog važenja (čl. 11. i 12.). Uz to, Pravilnik sadržava i dva priloga: Prilog I. 'Zahtjev za izdavanje energetskog odobrenja za izgradnju postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije' i Prilog II. 'Kriterij za utvrđivanje veličine potrebnog prostora razvoja projekta za postrojenje vjetroelektrane'.


Za tjedan dana na snazi

Kao što je spomenuto, Pravilnik stupa na snagu osam dana nakon objave, tj. 23.1.2020. godine, kada ujedno prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (N 88/2012). No, svi prema tom Pravilniku započeti projekti, u skladu s njime će se i dovršiti.

TAGOVI